Ga direct naar inhoud

Metaaldetectie en natuur

Zoeken met een metaaldetector of magneetvissen is niet toegestaan in de gebieden van Natuurmonumenten. Lees hier waarom.

Vondst metaaldetectie

Natuurmonumenten ziet metaaldetectie en magneetvissen en de problemen die dit met zich meebrengt de laatste jaren flink toenemen. Deze activiteiten zijn in onze gebieden dan ook niet toegestaan.

Natuurmonumenten beschermt natuur en cultureel erfgoed. Behoud van het (archeologisch) bodemarchief hoort daarbij. Bij ongecoördineerde opgravingen met een metaaldetector is de kans groot dat dit bodemarchief onherstelbaar beschadigd wordt. Bovendien wordt archeologisch erfgoed uit onze gebieden op deze manier ontvreemd. Magneetvissen is metaaldetectie onder water. Het is een vrij verwoestende vorm, waarbij in de (water)bodem wordt gegraven en het onderwaterbodemarchief wordt verstoord.

Ook is de veiligheid in het geding. In gebieden waar oorlogshandelingen hebben plaatsgevonden en in kasteel- en fortgrachten kan niet-ontplofte munitie liggen. Alle vorm van graven in de bodem of waterbodem betekent een mogelijk veiligheidsrisico.

Natuurmonumenten staat metaaldetectie in haar natuurgebieden niet toe vanwege de veiligheid en het behoud van archeologisch erfgoed en natuur. Volgens de Erfgoedwet 2015 voor metaaldetectie is altijd toestemming van de grondeigenaar nodig. Natuurmonumenten verleent hiervoor in geen geval toestemming. Bezoekers die in gebieden van Natuurmonumenten met een metaaldetector zoeken of met een magneet vissen, zijn dus in overtreding en riskeren een boete.

Bekijk hier het overzicht van alle regels die gelden in de gebieden van Natuurmonumenten.