Ga direct naar inhoud
Nieuws van de boswachter

Gezocht: nieuwe kandidaat Districtscommissie leden voor Limburg

20 oktober 2017 | Natuurmonumenten

Vertegenwoordig de leden van Natuurmonumenten in Zuid-Oost Limburg

Gezocht: nieuwe kandidaat Districtscommissie leden voor Limburg

<h3>Verenigingsraad</h3>
<p>De districtscommissie vertegenwoordigt de Limburgse leden van Natuurmonumenten in de landelijke Verenigingsraad. Deze raad komt 2 maal per jaar bijeen en -naast het bespreken en goedkeuren van begroting en jaarrekening- worden hier de hoofdlijnen van het beleid van de Vereniging uitgezet. De districtscommissie kan ook onderwerpen voordragen waarvan zij vindt dat deze landelijk besproken dienen te worden.</p>
<h3>klankbordbijeenkomsten</h3>
<p>Enkele malen per jaar worden er landelijke klankbordbijeenkomsten georganiseerd waar het bestuur en/of directie informatie geeft over nieuwe onderwerpen waar Natuurmonumenten mee bezig is en de mening peilt van de districtscommissies.De districtscommissie gaat niét over personele zaken en het beleid in de beheer-eenheden en bezoekerscentra, maar dient wel een goed en open contact te hebben met beroepskrachten.</p>
<h3>Districtscommissie Limburg</h3>
<p>Deze commissie telt 5 vaste leden. Deze worden tijdens de jaarvergadering in principe voor 4 jaar benoemd en kunnen 1 maal herkozen worden. Het aantal vaste leden van de commissie is afhankelijk van het ledenaantal van Natuurmonumenten in Limburg. Daarnaast zijn er een wisselend aantal kandidaat-leden. De commissie vergadert nu 4 tot 6 keer per jaar.</p>
<h3>Wat verwachten we van nieuwe (kandidaat) leden?</h3>
<p>We zijn op zoek naar mensen die dit willen doen in de regio’s zuidoost Limburg (Geuldal, Genhoes, Noorbeekdal), Parkstad Limburg (Brunssummerheide, Schinveldse bossen, Terworm, Imsteraderbos) en Westelijke Mijnstreek (Geleenbeekdal, Grasbroek, Limbrichterbos).Om de leden goed te kunnen vertegenwoordigen is het nodig om goed bekend te zijn met tenminste een van onze natuurgebieden, de ontwikkelingen in de regio en feeling te hebben met wat onze leden in een bepaald gebied vinden en verwachten van Natuurmonumenten. Goed kunnen netwerken en goede contacten met andere organisaties zoals natuurbescherming en educatie of politiek en cultuur zijn hierin essentieel.We verwachten dat je circa 1 dag per maand aan dit werk kunt en wilt besteden. Daarnaast dien je lid zijn van Natuurmonumenten.</p>
<h3>Voor meer informatie kun je terecht bij:</h3>
<p>Jo Heunen, tel 0638207408 voor Parkstad Limburgbij Antonie de Beaumont, M. 06-53842539 voor de overige regio’s.Je kunt je ook direct wenden tot de voorzitter van de districtscommissie Jos Weijs, M. 06-55195714</p>

Natuurmonumenten