Ga direct naar inhoud
Nieuws

Hoogwatergolf Geleenbeek: niet te vergeten!

18 augustus 2021 | Paul Wijenberg

Het was een indrukwekkende en zeer verrassende hoogwaternood. Het water kwam, het water ging. Maar dat geldt ook voor het afval: het afval kwam en het afval ging.
Tenminste... grotendeels!

Hoog water Absbroek

De Geleenbeek (met de oorspronkelijke Latijnse beek-naam "Glana" dat "heldere beek" betekent) liet zich deze maand van een verrassende, onbekende kant zien. Het was indrukwekkend....:

  • Hoe groot de hoeveelheid water was die er als gevolg van de regenval stroomopwaarts door de Geleenbeek afgevoerd werd.
  • Hoe snel het waterpeil steeg en in no-time heel veel oevergedeelten overspoelden en grote schades aan bodem en bebouwing veroorzaakten.
  • Hoe snel het waterpeil vervolgens ook weer zakte naar een regulier zomers niveau.
  • Hoeveel zichtbaar afval op de oevers achterbleef. Dan hebben we het nog niet over het onzichtbare afval zoals de microplastics en chemische stoffen.
  • En -natuurlijk- hoe welkom, betrokken en actief de snel georganiseerde vrijwilligershulp was om het afval in korte tijd zoveel mogelijk te ruimen en af te voeren. Hier past slechts 1 woord in hoofdletters: SUPERBEDANKT!

In de komende periode inventariseren we de verdere schades in het natuurgebied. In vergelijking met de oevergebieden van de Grensmaas valt het in dit gebied nog mee en is het beter te overzien. Desondanks zal het echte herstel nog heel veel tijd, energie en middelen vergen. Uiteraard zal Natuurmonumenten zich -met haar partners in de buitengebieden- actief inzetten om de toekomstige plannen voor een veilige waterhuishouding in het stroomgebied bij te stellen.

Paul Wijenberg
Paul Wijenberg