Ga direct naar inhoud
Nieuws

Plan uitbreiding natuur Danikerberg in combinatie met natuurbegraven

27 februari 2023 | Anne Steijaert

De Danikerberg is natuur dicht bij huis. Natuurmonumenten beheert grote delen van het gebied en wil de natuur hier uitbreiden, waardoor deze robuuster wordt en de Danikerberg verbonden wordt met andere natuurgebieden langs de Geleenbeek. Ook willen we het gebied nog beter beleefbaar maken. Natuurmonumenten ziet kansen om deze ambities te realiseren in combinatie met natuurbegraven.

Danikerberg

Natuur uitbreiden

De natuur in Nederland is kwetsbaar. Natuurmonumenten beschermt, behoudt en ontwikkelt daarom natuurgebieden, waaronder de Danikerberg ten oosten van Geleen. Enkele jaren geleden hebben we voedselrijke akkers aangekocht in dit gebied. Die willen we omvormen naar bloemrijke graslanden. Ook willen we het kleinschalig beekdallandschap versterken en nog gevarieerder maken. Dat kan door meer landschapselementen met hoge natuurwaarden te realiseren, zoals kleinschalige hoogstamboomgaarden, vrijstaande bomen, heggen en graften (mini-terrassen op hellingen). En we streven naar een gevarieerd bos dat bestaat uit verschillende soorten bomen van verschillende leeftijden, met een grote soortenrijkdom aan planten en dieren.

Beleving versterken

Natuurmonumenten wil daarnaast de Danikerberg goed toegankelijk en optimaal beleefbaar maken, met behoud van de vrije uitzichten. Door goed onderhouden paden, korte ommetjes en regionale routes kunnen mensen genieten van de natuur en cultuurhistorie in het gebied. Recreatiestromen kunnen worden gescheiden en kwetsbare delen ontzien. Met natuurbegraven wordt bovendien tegemoet gekomen aan de wens van veel mensen voor een eeuwigdurende rustplaats in de natuur. Doordat mensen uit de omgeving hier begraven kunnen worden, wordt de binding van hun naasten met de Danikerberg en Natuurmonumenten verstevigd.

Natuurbegraven

Om de ambities voor natuur, beleving en een laatste rustplaats te kunnen realiseren werkt Natuurmonumenten samen met Natuurbegraven Nederland, dat dezelfde natuurdoelen nastreeft.

Een natuurbegraafplaats is een deel van een natuurgebied waar mensen worden begraven. Het blijft een openbaar toegankelijk natuurgebied; iedereen is welkom. Er zijn geen grafstenen en de graven worden niet gemarkeerd. Het natuurgraf is onderdeel van de natuur en is alleen tijdelijk herkenbaar aan een liggende boomschijf met de naam van de overledene.

Boomschijf

Procedure en vervolgstappen

Om een nieuw natuurgebied te realiseren en in de natuur te mogen begraven is een wijziging van het bestemmingsplan door de gemeente Beekdaelen nodig. Wij zijn dan ook in eerste instantie in gesprek gegaan met de gemeente. Daar hebben wij onze plannen op 9 februari jl. mogen presenteren aan een beeldvormende raadscommissie. Ook zijn inmiddels gesprekken gepland met direct omwonenden van het plangebied.

We wachten nu op de reactie van de gemeente Beekdaelen. Als de gemeente aangeeft dat zij in principe open staat voor deze ontwikkeling, kunnen we verder met de uitwerking van onze plannen. Daarbij zullen we belanghebbenden (w.o. omwonenden, gebruikers van het gebied, bedrijven en relevante overheden) betrekken. We zorgen ervoor dat iedereen die zich verbonden voelt met de Danikerberg kennis kan nemen van onze plannen, zorgen of wensen kan uiten en vragen kan stellen. Deze inbreng uit de omgeving nemen we dan zoveel mogelijk mee in de uitwerking van de plannen.

Wij verwachten belanghebbenden in maart of april meer te kunnen vertellen over de vervolgstappen. Wil je op de hoogte worden gehouden? Stuur dan een mail naar [email protected].

Anne Steijaert