Ga direct naar inhoud
Nieuws

Samenwerking toezicht Parkstad Limburg

25 oktober 2016 | Bianca de Craen

Uniek samenwerkingsconvenant toezicht in de buitengebieden tussen Natuurmonumenten, politie en 6 Parkstad gemeenten.

Samenwerking toezicht Parkstad Limburg

<p> Op zaterdag 22 oktober hebben Natuurmonumenten, Politie, gemeente Heerlen, Landgraaf, Brunssum, Onderbanken, Nuth en Schinnen dit convenant ondertekend. De wens is om het aantal gemeenten uit te breiden.</p>
<h3>Wat gaat er veranderen</h2>
<p>Buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s) mogen voortaan op andermans grondgebied opereren. Toezicht in het buitengebied wordt hierdoor effectiever en efficiënter. Overlast door bijvoorbeeld loslopende honden, afvaldumpingen, crossmotoren en illegale activiteiten als stroperij kan hierdoor adequater worden aangepakt. We hopen hiermee de natuurgebieden veiliger te maken voor recreant en dier.</p>
<h3>Convenant</h2>
<p>Het convenant voorziet in een behoefte omdat er extra toezicht en handhaving kan plaatsvinden, zowel in de buitengebieden van de deelnemende gemeenten als in de terreinen van Natuurmonumenten. Ook biedt deze overeenkomst het juiste juridische kader zonder bestaande wettelijke bevoegd- en verantwoordelijkheden te doorkruisen. Het is samengesteld in nauw overleg met het Functioneel Parket Amsterdam en de betrokken (Direct) Toezichthouders.</p>
<p>Het convenant werd zaterdag 22 oktober getekend op de Brunssummerheide in aanwezigheid van de burgemeesters, enkele plaatsvervangende wethouders, vertegenwoordigers van politie en boa’s van de gemeenten en van Natuurmonumenten. Natuurmonumenten is de samenwerking met Heerlen, Landgraaf, Brunssum, Onderbanken, Schinnen en Nuth gestart omdat daar de grootste aangesloten natuurgebieden (Brunssummerheide, Schinveldse bossen en het Geleenbeekdal) liggen, met de daarbij behorende hoge recreatiedruk. Met overige gemeenten in Zuid-Limburg is en gaat Natuurmonumenten in gesprek over een identieke samenwerking.</p>
<h3>Direct grote gezamenlijke actie</h2>
<p>Diezelfde middag heeft er een gezamenlijke toezicht (handhaving) actie van gemeentelijke boa’s, politie en de handhavers van Natuurmonumenten plaatsgevonden op de Brunssummerheide en in de Schinveldse bossen. Hierbij is gecontroleerd op bezoekers met loslopende honden, MTB' ers buiten de aangegeven route, ruiters en koetsiers buiten de aangegeven route, bestuurders van crossmotoren en quads en overig gemotoriseerd verkeer, illegaal dumpen en overtredingen op de Flora en Faunawet en de Visserijwet 1963.</p>
<p>Er zijn deze dag in totaal 6 processen verbaal voor diverse overtredingen uitgedeeld: voor loslopende honden op de Brunssummerheide 5 maal en 1 maal proces verbaal voor zich bevinden buiten wegen en paden in de Schinveldse bossen. Verder zijn er 2 waarschuwingen uitgedeeld voor het plukken van paddenstoelen zowel op de Brunssummerheide als Schinveldse bossen. Ook zijn er verse sporen van een crossmotor aangetroffen op de heide maar de motor is niet aangetroffen. Dit was de tweede grote toezicht actie dit jaar op de Brunssummerheide.</p>

Bianca de Craen
Bianca de Craen