Ga direct naar inhoud
Nieuws

Natuurkracht bij Priorij Regina Pacis van start!

19 maart 2024 | Bianca de Craen

Natuurkracht heeft onlangs de aanvraag van de zusters van Priorij Regina Pacis te Valkenburg gehonoreerd, om 2 hectare akker van de Priorij om te vormen naar een hoogstamboomgaard met extensieve begrazing. Deze aanvraag met de naam ‘Ora et Labora’ is onlangs met behulp van Natuurmonumenten ingediend bij Natuurkracht. Door dit initiatief, dat tevens tot stand is gekomen door het Groendoen Fonds van Trees for All en de gemeente Valkenburg, wordt de wateroverlast bij Valkenburg op een natuurlijke wijze verminderd. De verschillende werkzaamheden die uit dit project voortkomen, gaan vrijdag 8 maart van start.

De zusters van Priorij Regina Pacis te Valkenburg

Eerste werkzaamheden

Begin maart gaan de eerste werkzaamheden van start. De afrastering wordt dan geplaatst en tevens worden er hagen aan de buitenrand aangeplant. De afrastering is nodig om op een later moment schapen of koeien in te kunnen zetten voor extensieve begrazing. De hagen zorgen met hun wortelstelsel voor een ‘losse’ bodem die de infiltratiecapaciteit van het water bevordert en waarborgen tevens de privacy voor de zusters.Water vasthouden en vertragen door swales en kruidenrijk grasland

Rond april-mei worden er swales aangelegd. Dit zijn een soort van ondiepe sleuven, die haaks op de helling worden gegraven. In de swales blijft water staan, waardoor het meer tijd krijgt om de grond in te trekken en dus geleidelijk wordt afgegeven aan de bodem. Dit zorgt voor een betere waterhuishouding waardoor de planten en bomen nabij de swales in drogere tijden meer water tot hun beschikking hebben. En in natte tijden stroomt er minder water over de helling richting de Geul. Tegelijkertijd met het maken van de swales wordt kruidenrijk gras op het perceel  ingezaaid. Door de extensieve begrazing blijft het grasland ruw en draagt ook dit bij aan het vasthouden en vertragen van regenwater en levert bovendien een aantrekkelijke leefomgeving op voor allerlei insecten en andere dieren.Samen bomen en hagen aanplanten

In november tijdens de Natuurkracht Werkmaand worden dan de laatste werkzaamheden uitgevoerd. Met behulp van iedereen die dan mee wilt helpen, worden midden in het perceel bomen en hagen aangeplant om nog meer water af te remmen en het landschap authentiek in te richten. Heb je interesse om mee te helpen met het planten? Hou dan de website www.natuurkracht.org in de gaten.Voor meer informatie over Natuurkracht en wat jij zelf kunt doen, ga naar www.natuurkracht.org.

 

Bianca de Craen
Bianca de Craen