Ga direct naar inhoud
Nieuws van de boswachter

Kappen voor inheemse soorten

26 juni 2017 | Anke Brouns

In het najaar van 2017 voert Natuurmonumenten kapwerkzaamheden uit op de flank van de Schaelsberg, langs de Geul tussen Valkenburg en Schin op Geul.

Kappen voor inheemse soorten

<p>Bij de kap worden zoveel mogelijk acacia’s weggehaald. Deze exotische boomsoort breidt zich snel uit en groeit hard, waardoor hij concurreert met inheemse soorten. Ook andere veelvoorkomende, snelgroeiende bomen zoals essen worden hier en daar weggenomen. Inheemse soorten die voor hun kieming veel licht nodig hebben, zoals zoete kers en linde krijgen zo weer de kans.</p>
<p>Er ontstaat een gevarieerder bos met een goed ontwikkelde struik- en boomlaag, en kruidachtige planten op de bodem. Dit is goed voor insecten. Deze zijn voedsel voor zeldzame vleermuissoorten als de grote en de kleine hoefijzerneus.</p>
<p>De maatregelen zullen zo uitgevoerd worden dat de planten en dieren die er voorkomen zo weinig mogelijk schade ondervinden.</p>
<p>Wilt u meer weten over de geplande maatregelen? Op 18 juli van 19.00 tot 20.30 organiseert Natuurmonumenten een excursie speciaal voor omwonenden, met als startpunt kasteel Oost. U kunt zich aanmelden via [email protected] o.v.v. Excursie Schaelsberg</p>

Anke Brouns
Anke Brouns