Ga direct naar inhoud
Nieuws

Wateroverlast verleden tijd bij de Volmolen

18 maart 2015 | Sander Verwoerd

Aan de haat-liefde verhouding tussen de Volmolen in Epen en de snelstromende Geul wordt gewerkt!

Wateroverlast verleden tijd bij de Volmolen

Waterschap Roer en Overmaas en Natuurmonumenten gaan hiervoor samen aan de slag in de omgeving van de Volmolen in Epen. Zij tekenden daarvoor op 16 maart een samenwerkingsovereenkomst. Doel van de overeenkomst is het voorkomen van wateroverlast bij de molen, het duurzame behoud van de molen het oplossen van het vismigratieknelpunt.

Natuur en cultuur gaan straks hand in hand

De samenwerking laat zien dat het mogelijk is om natuur en cultuur bij een molen te integreren: de molen kan graan blijven malen, terwijl het voor de vissen mogelijk blijft om langs de molenstuw te zwemmen. De werkzaamheden starten in het najaar en zijn naar verwachting in de zomer van 2016 afgerond. De Volmolen blijft bereikbaar.

Volmolen beschermen tegen hoog water

De Volmolen ligt op het laagste deel van de Geul bij een diepe insnijding; de molen heeft daardoor jaarlijks meermalen last van overstroming. Om deze overstroming die ook het monument aantast te voorkomen wordt een landschappelijk ingepaste ‘dijkrand’ van ongeveer 90 cm hoog rond de volmolen aangebracht. Daarmee zal naar verwachting de kans op overstroming worden teruggebracht naar eens in de 25 jaar. En kan het monument optimaal in stand gehouden en gebruikt worden!

Vissen krijgen meer kans

Door de aanleg van een vistrap kunnen vissen als kopvoorn, beekforel, beekdonderpad en beekprik straks weer langs de molen trekken. Nu kan dat niet omdat het stuwwerk vanwege het hoogteverschil onneembaar is voor de vissen. De vistrap die het hoogteverschil overbrugt wordt stroomopwaarts van de Volmolen aangelegd en heeft een lengte van ongeveer 200 meter.

placeholder

Samenwerking

Waterschap Roer en Overmaas en Natuurmonumenten (eigenaar van de Volmolen) hebben bij de Volmolen een goed compromis gevonden. Een belangrijk onderdeel daarvan is het vastleggen van de waterverdeling over de molentak en de Geultak. Ook zijn er afspraken gemaakt over de verdeling van de kosten van de werkzaamheden. Het waterschap betaalt de kosten voor de vismigratievoorziening en Natuurmonumenten betaalt de kosten voor het nemen van hoogwatermaatregelen om de molen tegen wateroverlast te beschermen. Voorzitter Jan Schrijen: “Met deze samenwerking realiseren we een hoge kwaliteit van natuur in relatie tot instandhouding en gebruik van cultuurhistorisch erfgoed van watermolens”. Het project kost in totaal € 816.580 waarvan € 571.845 voor rekening komt van het waterschap en € 244.735 voor rekening van Natuurmonumenten.

En wat nog meer..

Het bakhuis bij de Volmolen zal ook al in maart opgeknapt worden met een bijdrage van gemeente Gulpen-Wittem!

Daarna kan er met regelmaat ook gebakken worden bij de Volmolen! Ook betrekken we de voormalige voetbalvelden bij de plannen: met een andere invulling is hier een nieuwe toegang naar de Volmolen mogelijk.

Sander Verwoerd
Sander Verwoerd