Ga direct naar inhoud
Nieuws

Werkzaamheden rond de Volmolen

18 februari 2019 | Anke Brouns

Rond de Volmolen in Epen ontstaat bij hevige buien regelmatig overlast van hoogwater. Waterschap Limburg en Natuurmonumenten werken samen om er voor te zorgen dat het molengebouw droge voeten houdt. Tegelijkertijd wordt er een vistrap aangelegd.

Volmolen Epen

Werk in uitvoering

De werkzaamheden zijn op dit moment nog in volle gang. Er ligt een tijdelijke brug voor werkverkeer. Het huidige verdeelwerk aan de Plaatweg voldoet niet meer en zal worden vervangen door een nieuwe stuw die op afstand bedienbaar is. Zo kan er snel gehandeld worden wanneer er een hoogwater dreigt. Tijdelijk zal het water van de Geul worden omgeleid.Dat betekent dat de molen geen water krijgt en het rad tijdelijk niet kan draaien.

Aanleg vistrap

Gelijktijdig met het vervangen van de stuw zal een vistrap worden aangelegd. De Geul herbergt verschillende bijzonder vissoorten, zoals de beekforel, de beekdonderpad en de beekprik. Om deze vissoorten de kans te geven om zich stroomop- en afwaarts te verplaatsen is het nodig dat barrières in de Geul worden opgeheven. De huidige stuw is zo’n barrière. Naast de stuw komt nu een vistrap die er voor zorgt dat vissen om de stuw heen kunnen zwemmen.

Om het molengebouw heen wordt een verhoging aangelegd om er voor te zorgen dat het molengebouw droog blijft bij een hoogwater. De werkzaamheden duren naar verwachting nog tot einde 2019.

Het Geuldal is al eeuwenlang bewoond door mensen. Een steeds intensiever gebruik van het gebied, in combinatie met klimaatverandering zorgt er voor dat er maatregelen nodig zijn om goed te kunnen blijven samenleven met de Geul. Daarom werken Staatsbosbeheer, Limburgs landschap, Ark Natuurontwikkeling en Natuurmonumenten samen met Waterschap Limburg om er voor te zorgen dat extreme hoogwaters worden voorkomen. Tegelijk wordt er water in het gebied opgevangen om de negatieve effecten van extreme droogtes te verminderen.

Heeft u een vraag over de werkzaamheden: stuur een E-mail naar [email protected].

 

Anke Brouns
Anke Brouns