Ga direct naar inhoud
Nieuws

Eerste weken van de vogelwachters (Blog2)

06 mei 2024 | Cynthia Borras

De bewaking begint op 15 april met een weersomslag van aangenaam voorjaarsweer naar buiig weer met harde wind. Eenden en ganzen zitten al op eieren, en meerdere Grauwe Ganzen lopen al met jongen rond, maar de kolonievorming bij meeuwen en sterns wil niet vlotten.

Grote sterns bij Griend aan het begin van het

De Grote Sterns houden het spannend

Aan het eind van de tweede bewakingsweek zitten de Visdieven en Kokmeeuwen rond het bewakershuis nog steeds maar een deel van de dag in de kolonie. Wat niet meewerkt is dat op vrijdag 19 april door harde noordenwind zo veel water opkomt dat de kwelder tot dichtbij het huis onderloopt. Als de Lepelaars al eieren hadden, zijn die vast weggespoeld. Verder worden met name de Kokmeeuwen vaak opgejaagd door Zilvermeeuwen die regelmatig over de kolonie scheren om te kijken wanneer de eerste eieren gelegd worden… Een enkele keer is het eiland met laagwater net zo verlaten als in de winter.

Ondergelopen kwelder

Gaan de Grote Sterns weer broeden?

Aan het eind van de dag lopen de aantallen Grote Sterns op het zuidstrand op tot 100 op 17 april tot 750 op 28 april. Vorig jaar werd eenmalig een hoogste aantal van 600 geteld, maar werd niet gebroed (een historisch dieptepunt voor Griend). Tot nu toe nemen dit seizoen de avondaantallen nog steeds toe, en donderdag 25 april kwam een groep van 150 Grote Sterns zelfs de zuidwal op voor een begin van kolonievorming, dicht opeenzittend en baltsend. In volgende blogs komen we hier natuurlijk op terug.

Otter op Griend

Primeur!

Maandag 29 april was er met hoogwater een vreemd soort paniek op Griend. Het was plaatselijk en duurde wel drie kwartier. Als er een roofvogel overkomt, is binnen de kortste keren alles wat vliegt op de wieken, heel stil en laag zigzaggend. Nu was er eerst in het oosten een grote groep zilver- en mantelmeeuwen boven één punt aan het cirkelen, en bewoog dat punt zich gaandeweg naar de zuidkant. Daar was op een gegeven moment een donker zoogdier te zien dat langs de zuidwal de kwelder oprende, waar de Kokmeeuwen het van de grote meeuwen overnamen. Vlak langs het huis vluchtte deze Europese Otter het riet in langs de huisdijk en daarvandaan naar de Westplas. Daar verloren de achtervolgers het spoor en loste de wolk meeuwen op. Zit de otter daar nog steeds verscholen?

Tekst: Jan Faber

Cynthia Borras
Cynthia Borras