Ga direct naar inhoud
Nieuws

Veel jonge mosselen in Waddenzee

16 december 2016 | Annerieke Velvis

Er zijn veel jonge mosselen in de Waddenzee. Dat is goed nieuws voor vogels en vissers.

Veel jonge mosselen in Waddenzee

<h3>Herstel van mosselbanken</h2>
<p>Vanwege de belangrijke natuurwaarden van mosselbanken maakten natuurorganisaties en mosselvissers in 2008 afspraken over het laten liggen van een deel van de wilde mosselen. Een <a href="https://www.natuurmonumenten.nl/nieuws/succesvolle-groei-mosselbanken-i…; regelt de stapsgewijze verduurzaming van de mosselteelt in de Waddenzee. Op dit moment mag in 27% van de geulen niet worden gevist. Daar krijgen de jonge mossels de kans om uit te groeien tot onderwater-mosselbanken.</p>

placeholder

<p>Gewone zeester (Asterias rubens), Asteriidae, Forcipulatida, Zeesterren (Stelleroidea), Stekelhuidigen (Echinodermata), fauna, zeester - Waddenzee, wadden , Friesland, Frysln, Nederland, Europa<strong>Fotograaf</strong>: Ron Offermans<br /></p><h3>Winterstorm</h2>
<p>Op de wadplaten mag al sinds 1994 niet meer op mosselen worden gevist. Daar ligt nu een oppervlak van ruim 2.000 hectare aan meerjarige mosselbanken. Daarnaast ligt er naar schatting nog eens 1.000 hectare aan banken met jonge mosseltjes van dit jaar. Lang niet alle jonge mosselbanken zullen de winter overleven. Een deel spoelt met een winterstorm weg of wordt opgegeten door zeesterren en vogels. ‘Dat is de natuur,’ legt Braat uit. ‘In het voorjaar zullen we zien welk deel van de banken voldoende stabiel zijn en uitgroeit tot meerjarige banken.’</p>

placeholder

<h3>Hotspots van leven</h2>
<p>Mosselbanken zijn hotspots van leven. De banken op de wadplaten vallen bij eb droog, terwijl die in de geulen permanent onder water leven. Ze bieden een leefgebied aan verschillende planten en dieren. Uit onderzoek naar deze banken op de wadplaten, blijkt dat op en rond deze plekken veertig procent meer dieren leeft dan op kale plekken. Veel vogels vinden hier voedsel. Over de waarde van de mosselbanken in de geulen is nog veel onbekend. Natuurmonumenten wil de komende samen met onderzoeksinstituten het voedselweb van de ondergedoken mosselbanken in kaart brengen.</p>

Annerieke Velvis