Ga direct naar inhoud
Nieuws van de boswachter

Kijk je mee in het Grote Goor?

12 maart 2018 | Ank van Ravenswaaij

Stichting Marke Vragenderveen en Natuurmonumenten organiseren een informatie avond en -excursie over het grote Goor. Dit in het kader van het opstellen van een nieuwe beheervisie voor het gebied. Kijk je ook mee?

De Schaarsbeek stroomt vrijelijk door het Grote Goor

Natuurmonumenten (eigenaar) en de Stichting Marke Vragender Veen (beheerder) stelden eerder een gezamenlijke beheervisie op en wel voor de periode 2002 – 2017. Deze beschreef de gewenste ontwikkeling en het te voeren beheer van het gebied. Als streefbeeld werd gekozen voor een zogenaamd beekdallandschap, open gehouden door extensieve begrazing en met een geleidelijke overgang naar het aangrenzende Kloosterbos. De Schaarsbeek mocht er vrijelijk stromen.

Na een lange periode van unieke samenwerking tussen NM en de SMVV wordt het in onze ogen tijd om ook de mening van omwonenden en anderen te betrekken bij het vervolg beheer van dit mooie gebied. We nodigen je daar hierbij voor uit.

Allereerst ben je van harte welkom op een bijeenkomst op donderdag 22 maart in de Schoppe van café-restaurant Beneman, Winterswijkseweg 9  in Vragender. We beginnen om 20.00 uur, vooraf aanmelden is niet nodig.

Wilt je (ook) het gebied in dan kun je op zaterdag 14 april deelnemen aan een excursie naar het Grote Goor, waar je de kans krijgt om samen met een aantal gidsen het gebied in te gaan. Nadere informatie over deze excursie wordt bekend gemaakt op 22 maart, op deze site en op vragenderveen.nl

 

Ank van Ravenswaaij
Ank van Ravenswaaij