Ga direct naar inhoud
Nieuws

Natuurvriendelijke oevers Hoge Dwarsvaart

14 december 2021 | Martine Otten

In het Harderbos worden de steile oevers van de Hoge Dwarsvaart omgevormd tot natuurvriendelijke oevers. Tijdens de werkzaamheden is voor de Beverroute (rode route) en de Klimaatbosroute (groene route) een omleidingsroute aangegeven. Eind 2022 zijn de werkzaamheden afgerond.

Natuurvriendelijke oevers

De Hoge Dwarsvaart in het Harderbos heeft hele steile oevers. Deze oevers zijn een barrière voor

veel zoogdieren, vissen en amfibieën. Om voor de dieren in het bos een rustiger en aantrekkelijker leefgebied te maken, worden in

opdracht van de provincie Flevoland de steile oevers omgevormd naar natuurvriendelijke oevers.

De werkzaamheden zijn erop gericht de oevers minder steil te laten aflopen.

Zo ontstaan plekken waar oever- en waterplanten zich goed kunnen ontwikkelen. Vissen gebruiken

ondiepe oevers voor het afzetten van kuit en dieren als otters en reeën kunnen door deze

aangepaste oevers makkelijker het water in en uit. Dit alles heeft positieve effecten op de

natuurkwaliteit en biodiversiteit. Daarnaast wordt de Hoge Dwarsvaart er een stuk aantrekkelijker

van!

Omleiding wandelroutes

Door de werkzaamheden is het pad direct langs de Hoge Dwarsvaart tijdelijk niet toegankelijk. In het bos wordt de omleidingsroute voor de rode Beverroute en de groene Klimaatbosroute ter plaatse aangegeven. De rode route is daardoor iets langer. De groene route is iets korter dan gebruikelijk.

Martine Otten
Martine Otten

Boswachter communicatie en beleven