Ga direct naar inhoud
Nieuws

Nieuwe padenstructuur Harderbos

08 september 2022 | Martine Otten

Natuurmonumenten werkt vanaf begin september aan een nieuwe padenstructuur in het Harderbos. De aangepaste wandelroutes worden van hogere kwaliteit én er ontstaat meer ruimte voor de natuur. Tijdens de werkzaamheden kan enige hinder ontstaan. In het najaar zijn de werkzaamheden afgerond.

Avonturenroute

Wandelroutes

De Wielewaalroute (blauw) en Klimaatbosroute (groen) komen te vervallen. Delen van deze twee routes worden opgenomen in de Beverroute (rood). De Avonturenroute (geel) wordt ingekort. De Krooneendroute (wit) blijft behouden. Door de aangepaste padenstructuur ontstaat een groter rustgebied, waar dieren als bever en wielewaal van profiteren.

De werkzaamheden vloeien voort uit de Natuurvisie Harderhoek (2011-2028) en Kwaliteitstoets Harderbos (2020) waarin is opgenomen dat het Harderbos nog meer op natuurbeheer wordt ingericht en dat de recreatievoorzieningen op basisniveau worden ingericht.

 

Martine Otten
Martine Otten

Boswachter communicatie en beleven