Ga direct naar inhoud
Nieuws

Rasters voor uitbreiding bosbegrazing Harderbos

24 januari 2024 | Martine Otten

Deze week start Natuurmonumenten met het plaatsen van rasters in het Harderbos. Deze werkzaamheden zijn ter voorbereiding op de komst van nieuwe grote grazers. Ook wordt het bestaande begrazingsgebied uitgebreid. De werkzaamheden zullen naar verwachting enkele maanden in beslag nemen. Bezoekers van het Harderbos zullen weinig tot geen hinder ondervinden van de werkzaamheden.

Taurossen

Nieuwe grote grazers

In het Harderbos helpen grote grazers met het natuurbeheer. “Het zijn een soort levende maaimachines. De dieren houden de open plekken open en zorgen voor meer variatie in de delen van het bos. Hier profiteren planten, insecten en vogels van. Deze natuurlijke manier van beheer zorgt dat we minder hoeven in te grijpen. De natuur kan zo in het Harderbos zoveel mogelijk haar gang gaan.” volgens Martine Otten, boswachter bij Natuurmonumenten. 

Meer variatie in het bos

Wel zag de natuurorganisatie nog mogelijkheden voor verbetering, vooral om het bosgebied begraasd te houden. Daarom heeft Natuurmonumenten, samen met verschillende deskundigen, gekeken welke grazers het beste passen in het Harderbos. We zijn uitgekomen op een groot runderras en een ponyras dat sterk en zelfstandig is. In de loop van 2024 zullen de eerste tauros runderen en Exmoor pony's worden losgelaten in het gebied. 

Exmoor pony's

Stichting Taurus

Stichting Taurus gaat voor ons het kuddebeheer voeren. Vroeger leefden er zowel wisenten als oerrunderen in Nederland. Wisenten zijn net op tijd gered van uitsterven, voor het oerrund was het te laat. Stichting Taurus maakt zich hard om het oerrund weer terug te fokken met runderrassen die nog erg authentiek zijn en kenmerken hebben van het oerrund, zoals de tauros. Deze dieren passen goed in een natuurbos zoals het Harderbos. Exmoor pony's zijn erg sterke en zelfredzame pony's die zich bewezen hebben in vele uitgestrekte natuurgebieden.

Honden

De nieuwe grote grazers gaan niet allemaal even goed samen met honden. Per 1 maart 2024 zijn honden niet meer toegestaan in het gehele begrazingsgebied van het Harderbos. Dit in verband met de veiligheid van de honden en de grazers. In het gebied bij Parkeerplaats De Schulp, het Klimaatbos en het pad langs Harderwold zijn honden, mits aangelijnd, wel welkom.

Aanvulling 30 januari 2024:

Nieuwe rasters

De komst van taurossen en Exmoor pony’s was ook een mooi moment om de bestaande rasters die aan vervanging toe waren, te vernieuwen. Daarnaast moeten de rasters op sommige locaties verplaatst worden in verband met de uitbreiding van het begrazingsgebied.

Ten behoeve van de nieuwe rasters worden op het tracé van het raster bomen en struiken verwijderd. Hierbij is gelijk gekeken naar de boomveiligheid ten opzichte van huizen en bezoekers. We proberen de kap van bomen en struiken tot een minimum te beperken.

 

Het project Bosbegrazing Harderbos wordt mogelijk gemaakt door Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Flevoland 2022-2025 van de provincie Flevoland.

 

Martine Otten
Martine Otten

Boswachter communicatie en beleven