Ga direct naar inhoud
Nieuws

Uitbreiding bosbegrazing Harderbos

01 maart 2023 | Martine Otten

In delen van het Harderbos maakt Natuurmonumenten voor het natuurbeheer al jaren gebruik van grote grazers. De resultaten van dit begrazingsbeheer zijn zo positief, dat we de begrazingsgebieden in het Harderbos gaan uitbreiden. Tevens stappen we over op andere grote grazers.

Schotse hooglander Harderbos

Levende maaimachines

De afgelopen 20 jaar liepen in het Harderbos Schotse hooglanders. De dieren houden de open plekken open en zorgen voor meer variatie in de delen waar ze grazen. Hier profiteren planten, insecten en vogels van. Deze natuurlijke manier van beheer zorgt dat er minder hoeft worden ingegrepen en de natuur waar mogelijk haar gang kan gaan. Wel zien we nog mogelijkheden voor verbetering. Het afgelopen anderhalf jaar heeft Natuurmonumenten uitgezocht hoe de begrazing in het Harderbos nog verder kan worden geoptimaliseerd.

Afscheid van Schotse hooglanders

Schotse hooglanders kiezen het liefst voor grasland en minder snel voor bos. De begrazing in de bosdelen blijft achter en er vindt nog steeds veel opschot plaats. En ondanks de stevige graasdruk in sommige gebieden, houden de hooglanders niet alle opslag van bos en struiken tegen. Daarom is besloten om voor andere grazers te kiezen. Dit jaar worden de Schotse hooglanders gevangen met behulp van vangkralen, zodat we volgend jaar kunnen overstappen op andere grazers. Het begrazingsgebied van de Schotse hooglanders wordt in de loop van de het jaar met behulp van grote bouwhekken langzaam verkleind. Naar mate het leefgebied kleiner wordt, zullen de dieren uit zich zelf de vangkraal inlopen om daar te eten.

Rode geuzen, konikpaarden en wisenten

We stappen vanaf 2024 over op een combinatie van verschillende soorten grote grazers: rode geuzen (een type rund), konikpaarden en wisenten (Europese bizon). Wisent, rund en paard vullen elkaar qua graasgedrag sterk aan. Elke soort heeft zijn eigen voedsel- en gebiedsvoorkeuren en de dynamiek tussen de verschillende diergroepen zorgen ervoor dat het gebied optimaal begraasd en gesnoeid wordt. Wanneer welke diersoort precies wordt geïntroduceerd, wordt te zijner tijd bekend.

Martine Otten
Martine Otten

Boswachter communicatie en beleven