Wandelen

Beverroute Harderbos, vlakbij Biddinghuizen

Wandelen

Beverroute Harderbos, vlakbij Biddinghuizen

Wandel door de nieuwe ‘oernatuur’ van het Harderbos en zoek naar beversporen!

De rode wandelroute start bij de parkeerplaats aan de Karekietweg en is zo'n acht kilometer.

In verband met de aanleg van Natuurvriendelijke oevers is een klein stukje van de Beverroute langs de Hoge Dwarsvaart niet toegankelijk. De omleidingsroute is in het bos aangegeven.

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid

    Parkeerplaats Karekietweg
  • Je neemt vanaf Harderwijk de N302 richting Lelystad. Bij Harderhaven rechtsaf richting Walibi. Na 2 km linksaf richting Lelystad. 500 meter verder weer linksaf richting natuurkampeerterrein De Gaper. De parkeerplaats ligt direct rechts.

Praktisch

De route

 Startpunt

1Bos op zeebodem

Dit bos is in de jaren zestig aangeplant; daarvoor was het een meer en eerder zelfs zee. Het Harderbos is aangelegd voor de productie van hout en later voor recreatie. Brede lanen en afwisselende bosranden typeren het bos. Nu mag de natuur zijn gang gaan, blijft dood hout liggen en wordt het steeds meer een 'oerbos'.

Bos op zeebodem
Bos op zeebodem
Bos op zeebodem
Bos op zeebodem

2Zwemplas

Voor buurtbewoners zijn hier ooit een zonneweide en zwemplas aangelegd, maar deze zijn nooit echt in gebruik genomen. Nu wonen er kuifeenden en dodaarzen en andere watervogels. Met veel verschillende bomen in kleine gebieden lijkt dit deel van het bos wel wat op een park.

Zwemplas
Zwemplas
Zwemplas
Zwemplas
Zwemplas
Zwemplas

3Boswerelden

In het Harderbos groeien veel verschillende boomsoorten. Ieder bos heeft zijn eigen sfeer. Rechts staan populieren met hoge stammen, waardoor er veel licht op de bodem valt. De bodem is dan ook rijk begroeid. Links staat een jong beukenbos met een dicht bladerdek en weinig begroeiing op de bodem. Wanneer je in beide gedeeltes rondkijkt, merk je hoe sterk deze boswerelden verschillen.

Boswerelden
Boswerelden
Boswerelden
Boswerelden

4Mosseltocht

Voor het natter maken van de Kievitslanden, die hier ongeveer een kilometer vandaan liggen, is deze nieuwe Mosseltocht gegraven. Zo kan de waterhuishouding van de Kievitslanden beter geregeld worden, waar de natuur volop van profiteert. Het graslandgebied Kievitslanden wordt gebruikt door weidevogels als watersnip, tureluur, graspieper en soms ook kwartelkoning. Daarnaast is het gebied steeds belangrijker geworden voor bijzondere planten als de ratelaar, koekoeksbloem en dotterbloem.

Mosseltocht
Mosseltocht
Mosseltocht
Mosseltocht
Mosseltocht
Mosseltocht

5Natuurvriendelijke oever

Bij de aanleg van de polder zijn grote tochten en vaarten gegraven. De belangrijkste functie hiervan was het aan- en afvoeren van water. De waterkanten waren steil en voor natuur was geen plek. De laatste decennia zijn over een grote lengte in het Harderbos natuurvriendelijke oevers aangelegd. Het talud is hier flauw en er zijn poelen en eilanden aangelegd.

Natuurvriendelijke oever
Natuurvriendelijke oever
Natuurvriendelijke oever
Natuurvriendelijke oever
Natuurvriendelijke oever
Natuurvriendelijke oever

6Bever en wielewaal

Sinds de eeuwwisseling wonen er bevers in het Harderbos. Hun aanwezigheid is overal langs het water zichtbaar in de vorm van afgeknaagde bomen en glijoevers. Er zijn nu drie bewoonde burchten waar ook jongen worden geboren. Na het fijnsparrenbos strekt zich aan de rechterkant een flink populierenbos uit. Dit is een goede plek om de wielewaal te horen en misschien zelfs te zien. De wielewaal is een bijzondere zangvogel met een opmerkelijke roep: wiela-wieoo en een al even ‘exotisch’ uiterlijk met felgele veren. Vooral in mei, als de wielewalen net terug zijn uit Afrika, is hun gejodel vaak te horen. Bij ons nestelen ze bij voorkeur ergens hoog in een populier; wielewalen komen maar zelden in de buurt van de grond. Vanaf augustus trekken de ouders met hun jongen weer naar het zuiden.

Bever en wielewaal
Bever en wielewaal
Bever en wielewaal
Bever en wielewaal
Bever en wielewaal
Bever en wielewaal

7Poelen

In het Harderbos liggen tientallen poelen. Ze zijn speciaal gegraven voor de vele kikkers (bruine en groene) en padden die in dit gebied leven. In deze poelen zetten de amfibieën hun dril af. Door de oevers glooiender en enkele waterlopen natter te maken, wil Natuurmonumenten dit waterleven bevorderen. Het Harderbos vormt zo een verbinding tussen de natte natuur van het moerasgebied Harderbroek en het vochtige weidevogelgebied de Kievitslanden.

Poelen
Poelen
Poelen
Poelen
Poelen
Poelen

8Vlinders en kersenbloesem

Bosranden en graslanden zijn aantrekkelijk voor vlinders; er is weinig wind en het warmt snel op als de zon schijnt. Op mooie dagen vliegen hier oranjetipje, bruin zandoogje, gehakkelde aurelia’s en dagpauwogen. Eind april kun je hier genieten van de hagelwitte kersenbloesems, zwarte stammen en pril groene blaadjes tegen een ondergrond van groen gras en knalgele paardenbloemen. Een volgend hoogtepunt is rond augustus als de vruchten rijp zijn en allerlei dieren van de kersen komen smullen. Veel vogels natuurlijk, zoals de appelvink, maar ook zoogdieren, waaronder de vos.

Vlinders en kersenbloesem
Vlinders en kersenbloesem
Vlinders en kersenbloesem
Vlinders en kersenbloesem
Vlinders en kersenbloesem
Vlinders en kersenbloesem

9Pluvierentocht

De Pluvierentocht is een van de vele oorspronkelijke tochten (brede sloot) in het Harderbos. Vroeger was deze vooral bedoeld om water af te voeren. Nu is de tocht afgedamd en staat het waterpeil hoger. Hierdoor wordt het bos natter en dat is goed voor de planten en dieren die hier leven.

Pluvierentocht
Pluvierentocht

10Lepelaarsplas

In het Harderbos liggen enkele grote plassen zoals de Lepelaarsplas, die ontstaan is door zandwinning. De ondiepe randen zijn inmiddels begroeid met dichte rietzomen, terwijl de diepere stukken open gebleven zijn. Die afwisseling van beschut riet en open water maakt deze plas aantrekkelijk voor allerlei moerasplanten, watervogels en insecten. In de Lepelaarsplas broeden bijvoorbeeld grauwe ganzen en rietvogels zoals de rietzanger. Soms horen de boswachters hier een roerdomp of vliegt er een bruine kiekendief. In de zomermaanden trekken vooral de vele vlinders en libellen hier de aandacht.

Lepelaarsplas
Lepelaarsplas
Lepelaarsplas
Lepelaarsplas

11Begrazing

Schotse Hooglanders voeren in het Harderbos ‘begrazingsbeheer’ uit. Ze houden de open plekken open en eten van bomen en struiken, waardoor er meer variatie ontstaat. Planten, insecten en vogels profiteren van die afwisseling.

Begrazing
Begrazing
Begrazing
Begrazing
Begrazing
Begrazing

12Finish

De boswachters van Natuurmonumenten hopen dat je een mooie wandeling hebt gehad en ontvangen je graag weer in Flevoland! Volg ons op Facebook: www.facebook.com/waterloopbos of op Instagram via www.instagram.com/waterloopbos

Finish
Finish
Finish
Finish
Finish
Finish
logo

Ook zo genoten van deze route? Help de natuur. Ga naar nm.nl/nieuwlid.