Word lid
Natuurgebied

Harger- en Pettemerpolder

Harger- en Pettemerpolder

Welkom in Harger- en Pettemerpolder

Uitgestrekt weidegebied met eindeloos veel slootjes en plassen, vlak achter de Hondsbossche Zeewering. Vanaf de dijk heb je goed zicht op de vogels in De Putten. Populair bij vele vogelliefhebbers.

Marcel Groot

Boswachter van dit gebied

Meer over Harger- en Pettemerpolder

Over het gebied

In de Harger- en Pettemerpolder zorgt de zoute kwel die onder de zeewering vandaan komt voor bijzondere planten, zoals zulte en zeekraal. Dit soort zilte gebieden vind je niet veel in Nederland. Het bekendste en meest bijzondere deel is De Putten. De naam komt van de kleiputten, die gegraven zijn voor de kleiwinning. Met de klei is de Hondsbossche Zeewering versterkt.

Vogels kijken in de polder

Het gebied De Putten is erg in trek bij vogels door de vele plassen die er na de kleiwinning zijn ontstaan. Vooral in de winter zit het er vol met eenden en ganzen. Smienten, kolganzen en zeldzame dwergganzen vinden hier een rustplaats. In het voorjaar scharrelen er talloze steltlopers als kluut en tureluur rond. In de herfst doen lepelaars het gebied aan als tussenstop op hun grote trek naar Afrika.

Vanaf de dijk, de parkeerplaats en de rustige wegen en paden rond het gebied kun je de vogels goed bekijken.

Zeeaster

Polder beschermen

Natuurmonumenten heeft het oorspronkelijke saaie, eentonige grasland veranderd in een golvend terrein met reliëf. Hier vinden dieren een schuilplaats en ook planten profiteren van de hoogteverschillen. De Harger- en Pettemerpolder krijgt extra bescherming als Natura 2000-gebied. Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde gebieden. Meer lezen over Natura 2000.

Lepelaar

Steltloper

Hoe kom ik in deze polder?

Met de fiets ga je vanuit Alkmaar via Schoorldam, Schoorl, Groet en Camperduin naar de Hondsbossche zeewering. Het is ruim 20 km fietsen met prachtige uitzichten.

Met de auto? Volg de N9 tot Burgervlotbrug. Sla daar af richting Petten. Neem de derde afslag links de Westerduinweg op. Na ongeveer 2,5 km ligt de parkeerplaats aan de linkerkant.

Harger- en Pettemerpolder

Harger- en Pettemerpolder

Nieuws van de boswachter