Ga direct naar inhoud
Nieuws

Grutto’s en smienten kijken in het Hegewiersterfjild

17 februari 2017

Half februari is het in de Friese weidevogelgebieden een komen en gaan van allerlei soorten trekvogels. Boswachter Sander Veenstra staat gewapend met een verrekijker over het Hegewiersterfjild te turen en ziet talloze wulpen en smienten. Het is een uitgelezen moment om trekvogels te komen spotten!

Smient, Saxifraga-Jan Nijendijk

Topdrukte 

Voor Sander Veenstra en zijn Friese collega's begint het bloed weer te stromen. Half februari is ongeveer het moment dat de weidevogels weer terugkeren uit hun warme winterverblijven. Tegelijkertijd staan de trekvogels die nu nog in Nederland verblijven op het punt van vertrek. Sander: "Ja, mooi om te zien, al dat leven. Er loopt nu van alles door elkaar. De smienten zijn nog niet vertrokken naar de noordelijke broedgebieden, maar de eerste grutto's zijn al weer terug op SkrokSkrins en in het Hegewiersterfjild".

Voorjaarsbode

En zo vervolgt Sander; 'Ik hoorde deze week het geluid van de veldleeuwerik! Dat is het teken dat het voorjaar echt in aantocht is. De mannetjes klimmen soms tot meer dan honderd meter de lucht in en maken dan luid zingend een schroevende beweging naar beneden om vlak bij een vrouwtje in de buurt te landen".

Veldleeuwerik

Gruttotrek volgen?

Veel grutto's zijn momenteel nog onderweg vanuit hun overwinteringsgebieden. Sommige zijn gezenderd. Sander: "Het is echt ieder jaar een wonder om te zien dat ze duizenden kilometers afleggen om weer in precies hetzelfde broedgebied, op hetzelfde perceel, te arriveren waar ze voorgaande jaren ook hebben gebroed. We zijn benieuwd of grutto Amalia ook weer op haar oude stek terugkeert. Op 15 februari zat ze nog midden in Spanje."

Headerfoto: Smient (Anas penelope), Saxifraga-Jan Nijendijk