Ga direct naar inhoud
Nieuws

Wéér meer broedende weidevogels geteld in 2018

19 december 2018 | Hanneke Wijnja

Dit voorjaar was het weer een leven van jewelste in de vijf Friese weidevogelgebieden van Natuurmonumenten. Weidevogels met hun kuikens in een historisch landschap vol bloemen en insecten. Ten opzichte van vorig jaar kan er gelukkig worden geconstateerd dat de aantallen broedpaartjes van de meeste weidevogelsoorten in de gebieden gestegen zijn. Het inventarisatierapport van 2018 met de gedetailleerde broedresultaten is nú beschikbaar.

Kluut in het Hegewiersterfjild

Werken aan een rijk Fries weidevogellandschap

Het broedseizoen had dit jaar een wat vreemd verloop door het nogal extreme weerbeeld maar ook door predatiedruk. Uiteindelijk telden we op de in totaal 510 hectare die de vijf gebieden Skrok, Skrins, Lionserpolder (in de Greidhoeke), Hegewiersterfjild en Filenspolder (in de Lytse Bouhoeke) beslaan, 460 broedpaar grutto, 225 paar tureluur, 291 paar kievit, 40 paar veldleeuwerik, 76 paar scholekster en honderden broedparen van andere vogelsoorten.

Gezamenlijke stappen

Samen met vrijwilligers en boeren lukt het Natuurmonumenten gelukkig nog steeds om in de Greidhoeke en de Lytse Bouhoeke het rijke Friese weidelandschap met de bijbehorende vogels te behouden. Maar op de lange termijn zijn de gebieden te klein en te kwetsbaar. De afgelopen jaren hebben we samen met buren, boeren en bestuurders goede stappen gezet richting een gezonde natuur én een gezonde landbouw waar vogels en mensen baat bij hebben. Hier hopen we ook de komende jaren mee door te gaan.

Download hier (pdf) het volledige inventarisatierapport en hier (pdf) de infographic.

Infographic broedresultaten 2018

Infographic broedresultaten Friesland 2018

Hanneke Wijnja
Hanneke Wijnja