Nieuws van de boswachter

1e Fase herstelmaatregelen Grote Startbaan afgerond

24 maart 2020 | Lian Flikkema

Van januari 2020 tot het broedseizoen heeft Natuurmonumenten tal van herstelmaatregelen uitgevoerd op de Grote Startbaan in het Holtingerveld. Nu vindt er een detectie-onderzoek plaats om te kijken of er nog explosieven liggen. Na de zomer begint de 2e fase van de werkzaamheden. Alles heeft tot doel om een Grote Startbaan te krijgen die 'open' is in het midden met verdeeld staande struiken en her en der karakteristieke bomen aan de randen. De bijzondere planten die hier voorkomen, krijgen op deze manier weer meer ruimte.

grote ratelaar

Detectie-onderzoek

Omdat de Grote Startbaan in de Tweede Wereldoorlog een militaire start- en landingsbaan was, hebben de geallieerden dit gebied bestookt met bommen. Direct na de oorlog, maar ook later, is er al veel opgespoord en vernietigd. Maar er bleven nog wel resten achter. Tot ongeveer half april onderzoeken en detecteren experts van de ECG  (Explosive Clearance Group) uit Wijchen dit gebied minitieus. Zij doen vooraf uitvoerig onderzoek (is er kans op aantreffen van explosieven), sporen met de modernste technieken ijzermetalen op, slaan het op en voeren het af.

Blijf op afstand

De deskundige van ECG weten precies wat zij doen. Maar het blijft gevaarlijk werk. Ze zijn bezig voor de  veiligheid van mensen, rekening houdend met flora en fauna. Benader hen niet, maar laat hen doorgaan met hun werk.

ECG aan het werk

Start 2e fase van de herstelmaatregelen

Na het broedseizoen, in de nazomer, start de 2e fase van de herstelmaatregelen. Natuurmonumenten verpulvert dan de stronken en haalt de rijke humuslaag van het dichtgegroeide natuurgebied weg. Op plekken die door luchtvervuiling verzuurd zijn, komt er een kalkgift.

Ter vervanging van de gekapte bomen zal Natuurmonumenten elders bomen gaan planten. Dit is geen verplichting, maar een uitvloeisel van de ledenraadpleging in 2019. Er is toen afgesproken dat Nauurmonumenten onder bepaalde voorwaarden bomen kan kappen. Bijvoorbeeld als het gaat om open heidelandschappen open te houden of om kwetsbare natuur te laten overleven (zoals op de Grote Startbaan aan de orde is). Een van de voorwaarden is dat iedere gekapte boom gecompenseerd wordt. Dat zal ook gebeuren. Nu is nog niet bekend waar en wanneer.

De maatregelen op de Grote Startbaan zijn onderdeel van de herstelmaatregelen die Natuurmonumenten, samen met andere terreinbeheerders en de Provincie Drenthe, in het Holtingerveld neemt.

 

boswachter Lian
Lian Flikkema

boswachter communicatie en beleven Zuid Drenthe

logo