Ga direct naar inhoud
Nieuws van de boswachter

Detectie-onderzoek Grote Startbaan Holtingerveld afgerond

07 mei 2020 | Lian Flikkema

Experts van de ECG (Explosive Clearance Group) uit Wijchen hebben hun detectie-onderzoek op de Grote Startbaan afgerond. Ze hebben het natuurgebied conform opdracht en met de modernste technieken gecheckt op ijzermetalen. Gevonden explosieven zijn overgedragen aan de EOD (Explosieven Opruimingsdienst). Die hebben inmiddels, precies in het jaar dat we 75 jaar Bevrijding vieren, de restanten van vliegtuigbommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. Nu kan Natuurmonumenten op het einde van de zomer, na het broedseizoen, veilig met de 2e fase van de herstelmaatregelen beginnen.

EOD maakt bommen onschadelijk

IJzer in munitie en in zwerfkeien

De professionals van de ECG vonden veel restanten van munitie en zelfs gedeelten van drie (Amerikaanse) vliegtuigbommen (zonder ontstekingsmechanisme). Soms deden ze een onverwachte vondst: ook zwerfkeien kunnen een ijzerlaag (oerlaag) hebben. Na afronding van het onderzoek zijn de restanten opgeslagen en overgedragen aan de EOD (Explosieven Opruimingsdienst). Zij hebben de bommen inmiddels, op het terrein van defensie en met veel zorg omringd, onschadelijk gemaakt. Wat restte was een grote stofwolk en twee diepe kraters.  

Grote stofwolk

Start 2e fase van de herstelmaatregelen

Na het broedseizoen, in de nazomer, start de 2e fase van de herstelmaatregelen. Alles heeft tot doel om een Grote Startbaan te krijgen die 'open ' is in het midden met verspreid staande struiken en her en der karakteristieke bomen aan de randen. De bijzondere planten die hier voorkomen, krijgen op deze manier weer meer ruimte. 

De maatregelen op de Grote Startbaan zijn onderdeel van de herstelmaatregelen die Natuurmonumenten, samen met andere terreinbeheerders en de Provincie Drenthe, in het Holtingerveld neemt. 

boswachter Lian
Lian Flikkema

boswachter communicatie en beleven Zuid Drenthe