Ga direct naar inhoud
Nieuws

Heide krijgt ruimte in Holtingerveld

10 januari 2023 | Sanne van Gemerden

Het heidelandschap tussen het Uffelter Veen en de Uffelter Es wordt weer opener. Op 9 januari startten werkzaamheden die de opslag in vakken verwijderden. De afgelopen jaren begroeide dit gebied steeds verder dicht met zaailingen van berk, hulst en eik. Daarmee is de aanwezige heide, die dit gebied kenmerkt, weggedrukt door schaduw van opschietende bomen.

Holtingerveld bomenopslag

Tijdelijke afsluiting fietspad

Vanwege de werkzaamheden is de weg achter de Es, tussen de Studentenkampweg en de kruising met de Holtweg tijdelijk afgesloten voor verkeer. Zo kan het werk veilig worden uitgevoerd. Om de overlast zoveel mogelijk te beperken wordt het verkeer omgeleid over de Uffelter Es. Fietsers en wandelaars van en naar het Platte pad worden omgeleid over Westeresweg en Smeenholtenpad.

Fietspad Holtingerveld

Fietspad Holtingerveld

Meer ruimte

De opslag wordt de komende jaren in fasen verwijderd zodat de lage begroeiing van heide, kruidachtige planten en orchideeën weer licht en lucht krijgt. Dit is goed voor planten, reptielen, vlinders en andere insecten. Hiermee krijgen ze meer ruimte om te leven en te ontwikkelen en dat is gunstig voor de aanwezige biodiversiteit.

Kleine Vuurvlinder

De kleine vuurvlinder profiteert van de werkzaamheden

Groter plaatje

De werkzaamheden maken deel uit van de Natura 2000 natuurherstelmaatregelen, die Natuurmonumenten uitvoert in opdracht van Provincie Drenthe. Deze maatregelen zijn bedoeld om de heide te herstellen. Heidenatuur staat enorm onder druk. Nederland heeft hierin een grote verantwoordelijkheid, want het gaat met de heidenatuur nog slechter dan met onze bossen. Voor het herstellen van de heidenatuur moeten we soms helaas bomen kappen, maar gelukkig compenseert de Provincie Drenthe door elders nieuwe bossen aan te planten.

heidelandschap Holtingerveld

Toekomst

Na de werkzaamheden gaan hier runderen grazen. Daarvoor wordt een raster geplaatst en is de mountainbikeroute voor een klein stukje omgelegd. De runderen houden het gebied open omdat ze grassen en jonge bosopslag eten. Dit is goed voor de heideontwikkeling die we hier nastreven.

Hooglanders Holtingerveld

Grazers houden de heide in de toekomst vrij van bomenopslag

Instandhouding

Deze werkzaamheden komen voort uit het beheerplan Natura 2000 en dienen de instandhoudingsdoelen voor aangewezen habitattypen en soorten. Omdat ze voortvloeien uit het beheerplan zijn ze daarmee vrijgesteld van ontheffingen. Het doel van de werkzaamheden is om de via Natura 2000 beschermde natuur te versterken zoals het beheerplan ook eist.

Sanne van Gemerden
Sanne van Gemerden

Boswachter communicatie en beleven Zuid Drenthe Tijdelijk persvoorlichter (feb, mrt, apr)