Ga direct naar inhoud
Nieuws

Herstart natuurherstelmaatregelen in het Holtingerveld

17 juni 2020 | Lian Flikkema

Binnenkort start Natuurmonumenten weer met natuurherstelmaatregelen in het Holtingerveld. Het is een vervolg op de werkzaamheden die in 2019 al begonnen zijn. Het betekent even overlast. Maar het is wel van belang voor het behoud van de rijkdom van het open heidelandschap. En het zal de overlevingskansen voor bijzondere planten en dieren vergroten

heidelandschap Holtingerveld

Waarom zijn we hier aan het werk?

Doen we niets, dan groeien open (heide) landschappen dicht door een teveel aan voedingsstoffen. Belangrijke oorzaak is de grote hoeveelheid stikstof uit landbouw, verkeer en industrie. Dat zorgt voor een explosieve groei van planten die van stikstof houden zoals grassen (vooral pijpestrootje), struiken en jonge boompjes. Maar ze verdringen wel de kwetsbare planten zoals heide, klokjesgentiaan en arnica. En het heeft een negatief effect op bijzondere dieren als adder, zandbijen, gentiaanblauwtje en zandhagedis.

Zandhagedis

Zandhagedis; trots van het Holtingerveld

Deze prachtige hagedis kan wel twintig centimeter lang worden. De mannetjes hebben in het voorjaar en de zomer gifgroene flanken. De hagedissen zijn gebonden aan droge heidevelden. De vrouwtjes leggen op zonnige, onbegroeide, zanderige plekken hun eieren. En dat is precies waarom het Holtingerveld zo in trek is bij deze bijzondere reptielen.

Wat doen we?

Ieder heidegebied vraagt om een eigen aanpak. Er is een pakket aan maatregelen mogelijk: maaien, plaggen, opslag verwijderen, bomen rond vennen verwijderen. Schapen en runderen helpen als maaimachines bij het beheer. Alles is erop gericht om de natuur van het Holtingerveld te behouden en meer weerbaar te maken. Natuurmonumenten werkt hierbij nauw samen met andere terreinbeheerders en de Provincie Drenthe.

Ervaar het Holtingerveld

Er loopt een wandeling door het Holtingerveld met een heerlijke mix tussen cultuurhistorie (van grafheuvel tot een startbaan uit de Tweede Wereldoorlog) en natuur (met heidevelden, bossen en vennen)

Logo provincie Drenthe
boswachter Lian
Lian Flikkema

boswachter communicatie en beleven Zuid Drenthe