Ga direct naar inhoud
Nieuws

Herstel heide voor robuuste natuur Holtingerveld

21 september 2021 | Sanne van Gemerden

In vier gebieden in Zuid Drenthe herstelt Natuurmonumenten de komende jaren delen van de heide. Het gaat om werkzaamheden op het Dwingelderveld, Holtingerveld, Mantingerveld en Leggelderveld.
Van 2018 tot 2020 vonden hier al maatregelen plaats. De komende werkzaamheden vallen onder het meerjarig project ’Natura2000 herstelmaatregelen’. Dit project van de Provincie Drenthe zorgt ervoor dat de natuurwaarden zich nog verder kunnen ontwikkelen. Open heidelandschappen met kwetsbare en zeldzame natuur krijgen weer de ruimte.

Holtingerveld

Licht en lucht

De heide die afgelopen jaren op stukken werd overgenomen door struiken en bomen wordt weer zichtbaar. Om hier licht en lucht te scheppen maken struiken en bomen plaats voor een open landschap. Zo wordt de heide robuuster en kunnen we de Drentse cultuurlandschappen behouden voor de toekomst. Provincie Drenthe staat garant voor het herplanten van de bossen die verdwijnen. Sommige bomen blijven staan als dood hout. Dit biedt voedsel en schuilplaatsen aan in houtlevende insecten. Vogels die graag in holle bomen broeden vinden hier een nestje.

Water op het Holtingerveld

Nattigheid

De waterstand is in het verleden veranderd. Door het graven van greppels en sloten loopt water nu sneller weg. Prettig in het geval van productiebossen of akkers, maar in het geval van een natuurgebied is dat meestal niet meer gewenst. In de heide van het Holtingerveld liggen veel greppels. Ooit gegraven in het gebied om veen te winnen of de grond te verdrogen. Onderdeel van het project is dat diverse greppels weer dicht gaan. Dit is goed voor de waterstand van vennen en vochtige heide. De hydrologie wordt zo hersteld. Zeldzame diersoorten zoals witsnuitlibel en heidekikker profiteren hiervan. Vanwege deze herstelmaatregel die Natuurmonumenten uitvoert blijft er langer water in de vennen, wat zeker in een droog voorjaar of een hete zomer het verschil maakt voor de larven van deze dieren!

Witsnuitlibel

Begrazing

Het onderhoud wordt nu en in de toekomst mede uitgevoerd door de schapen die in het gebied lopen. Schapen eten dán weer heide en dán weer wat anders, zoals pijpestrootje of jonge berkjes. Zo voorkomen de schapen dat de heide niet weer begroeit met bos. Ze houden de heideplantjes kort, waar de klokjesgentiaan weer van houdt. Schapenbegrazing is een natuurlijke en effectieve vorm van natuurbeheer. Het is in Drenthe een beproefde methode en het is zeer duurzaam.

Oog voor de natuur

De Natuurherstelmaatregelen worden verspreid over zes jaren uitgevoerd (looptijd juni 2021-juni 2027). Uiteraard wordt er buiten het broedseizoen gewerkt. Het werk wordt gedaan in de maanden augustus tot en met februari. Door de spreiding in de tijd wordt de verstoring voor mens en dier zo veel mogelijk beperkt.

Sanne van Gemerden
Sanne van Gemerden

Boswachter communicatie en beleven Zuid Drenthe Tijdelijk persvoorlichter (feb, mrt, apr)