Ga direct naar inhoud
Nieuws

Herstelwerkzaamheden Grote Startbaan Holtingerveld zijn begonnen

21 januari 2020

De Grote Startbaan in het Holtingerveld dreigt dicht te groeien. Zeldzame planten als orchideeën, grote ratelaar en stijve ogentroost dreigen te verdwijnen. Daarom is Natuurmonumenten gestart met herstelwerkzaamheden aan de Grote Startbaan. Dit is een van de maatregelen, die Natuurmonumenten samen met andere terreinbeheerders en provincie Drenthe in het Holtingerveld neemt. Het resultaat staat voorop: een uniek natuurgebied waar Natuurmonumenten èn de bewoners van Havelte trots op zijn.

dichtgegroeide Grote Startbaan

Wat gaat er gebeuren?

Het doel is om een Grote Startbaan te hebben die ‘open’ is in het midden, met verdeeld staande struiken en her en der karakteristieke bomen aan de randen. Hiermee willen we ruimte geven aan zeldzaam geworden planten en dieren en tegelijkertijd de geschiedenis van de startbaan zichtbaar houden.

Natuurmonumenten gaat een groot aantal bomen en struiken verwijderen. Zorgvuldig heeft de ecoloog bekeken wat moet blijven staan (gemerkt met een blauwe stip en lint): welke struiken en bomen zijn van belang voor vogels, insecten en andere dieren, welke bomen zijn gezichtsbepalend, welke bomen zijn een paar jaar geleden al samen met bewoners als karakteristiek aangemerkt.

Daarna zullen de stronken verpulverd worden en haalt Natuurmonumenten de rijke humuslaag van het dichtgegroeide natuurgebied weg (plaggen). Op plekken die door luchtvervuiling verzuurd zijn, komt er een kalkgift. Daarna wordt er maaisel van goed ontwikkeld heischraal grasland uitgestrooid op de startbaan. Het is de bedoeling om vóór het broedseizoen bomen en struiken te verwijderen. Ná het broedseizoen vinden de andere herstelmaatregelen plaats

Wat betekent het voor planten en dieren

Er is nog maar 30 hectare heischraal grasland in Nederland. 9 Hectare daarvan bevindt zich op de Grote Startbaan. Het laat wel zien hoe groot de ecologische waarde van dit natuurgebied is. Het open middenstuk beheert en koestert Natuurmonumenten zorgvuldig, zodat planten als orchideeën (4 soorten), stijve ogentroost en echte guldenroede behouden blijven.

Karakteristieke bomen aan de randen en verspreid staande struiken met wilg, hazelaar, vuilboom, braam en meidoorn zorgen voor voeding en beschutting voor vlinders als grote weerschijnvlinder, andere insecten, vogels en zoogdieren.

De Provincie heeft het landbouwgebied ten noorden van de Grote Startbaan aangekocht. Er zal een inrichtingsplan voor dit gebied komen. Het kan een prachtige verbinding met de rest van het Holtingerveld gaan vormen.

rietorchis

Rietorchis

Wat betekent het voor wandelaars en aanwonenden

Gedurende een paar weken, op twee momenten dit jaar, zal er lawaai en overlast zijn. Tijdens de werkzaamheden zal de Grote Startbaan gedeeltelijk afgesloten worden in verband met het borgen van de veiligheid van wandelaars. Maar daarna ligt het cultuurhistorische overblijfsel uit de Tweede Wereldoorlog er weer duidelijk zichtbaar bij. Zeldzame planten krijgen weer licht en ruimte en dus de kans om zich verder uit te zaaien.

Grote Startbaan in de toekomst

Ook in de toekomst zal er regelmatig onderhoud plaatsvinden: opslag verwijderen, maaien en afvoeren. Die maatregelen voert Natuurmonumenten met speciale maaiers uit. Deze ogenschijnlijke zware machines geven weinig druk op de bodem.

Nieuwsgierig geworden?

Loop in mei of juni eens de wandelroute nabij Havelte. De werkzaamheden zijn dan nog niet afgerond, maar het geeft wel een indicatie van de plantenrijkdom op de Grote Startbaan.