Ga direct naar inhoud
Nieuws van de boswachter

Natuurherstelmaatregelen Holtingerveld afgerond

11 januari 2021 | Lian Flikkema

Van 2017 tot en met 2020 heeft Natuurmonumenten tal van natuurherstelmaatregelen in het Holtingerveld uitgevoerd. Er is van alles gebeurd. De eerste periode is nu afgerond. Het komende half jaar is er rust. Na de zomer van 2021 start de tweede periode van zes jaar (2021-2027) met herstelmaatregelen. Alles is erop gericht om de rijkdom van het open heidelandschap te behouden, de overlevingskansen voor bijzondere planten en dieren te vergroten en de natuur meer weerbaar te maken.

heidelandschap Mantingerveld

Wat is er gebeurd?

Er is een pakket aan maatregelen uitgevoerd: maaien, plaggen, opslag verwijderen, bomen rond vennen verwijderen, vennen schoongemaakt. Daarna hebben schapen en runderen hun taak verricht; grazen zodat jonge boompjes geen gelegenheid krijgen om opnieuw uit te lopen.

Waarom al die maatregelen?

Doen we niets, dan groeien open (heide) landschappen dicht door een teveel aan voedingsstoffen. Belangrijke oorzaak is de grote hoeveelheid stikstof uit landbouw, verkeer en industrie. Dat zorgt voor een explosieve groei van planten die van stikstof houden zoals grassen (vooral pijpestrootje), struiken en jonge boompjes. Maar ze verdringen wel de kwetsbare planten zoals heide, klokjesgentiaan en arnica. En het heeft een negatief effect op bijzondere dieren als adder, zandbijen, gentiaanblauwtje en zandhagedis. Dit reptiel legt haar eieren op zonnige, onbegroeide, zanderige plekken. Als die plekken verdwijnen, verdwijnt ook de zandhagedis; de trots van het Holtingerveld

Zandhagedis

Wat gebeurt er in 2021?

Half 2021 start de tweede periode van herstelmaatregelen. Die werkzaamheden worden uitgesmeerd zes  jaren. Afhankelijk van wat er waar nodig is, gaat Natuurmonumenten weer maaien, plaggen, opslag verwijderen, ook rondom vennen. We werken hierin nauw samen met andere terreinbeheerders en de Provincie Drenthe. Zodra duidelijk is waar en wanneer de werkzaamheden starten, zullen we dat op onze site vermelden. 

Ervaar het Holtingerveld

Er loopt een wandeling door het Holtingerveld met een heerlijke mix tussen cultuurhistorie (van grafheuvel tot een startbaan uit de Tweede Wereldoorlog) en natuur (met heidevelden, bossen en vennen).

boswachter Lian
Lian Flikkema

boswachter communicatie en beleven Zuid Drenthe