Ga direct naar inhoud
Nieuws

Oevers Brandeveen zien weer licht

18 februari 2023 | Sanne van Gemerden

Deze winter worden de oevers van het Brandeveen door Natuurmonumenten op enkele plaatsen vrijgemaakt van dennetjes, berkjes en struiken. De hoge begroeiing komt steeds dichter naar de randen van het ven en verstikt de oeverplanten met haar schaduw. Afgevallen blad verzuurt het water en de bomen langs de oevers verdampen veel water. Het doel van de werkzaamheden is; meer licht op de oevers, minder verzuring van het water en minder verdroging van het Brandeveen.

Brandeveen

Eerste aankoop Natuurmonumenten

Toen de Boermarke van Uffelte in 1787 begonnen met het uitvenen van dit moerasgebied, ontstond het Brandeveen. Nadat de meeste turf was verwijderd werd het ven aan zichzelf overgelaten en lag het te midden van heide en stuifzanden. In 1919 kocht Natuurmonumenten dit ven als eerste natuurgebied in Drenthe. Jac. P. Thijsse beschreef het ven als “een prachtige heideplas met oeverranden”. In het jaarverslag van Natuurmonumenten uit 1919 is te lezen: “In het zeer interessante heidelandschap tussen Steenwijk en Uffelte verkregen wij een perceel hoge hei met plassen, genaamd het Brandeveen….”.

Veenbes (kleine)

Kleine veenbes groeit in de mos kussens langs de oever van het Brandeveen

Onvindbaar

In de jaren die volgen wordt er bos aangeplant in de omgeving en in 1944 schrijft professor Harm Tjalling Waterbolk (hoogleraar archeologie): “Middenin de uitgestrekte bossen van het Ooster- en Westerzand tussen Uffelte en Wapserveen ligt, onvindbaar, één van de mooiste vennen van ons land en zeker het mooiste van Drenthe; het Brandveen”. Behalve voor de kenners van het gebied, die blind de weg weten, is het Brandeveen voor veel mensen inderdaad nog steeds moeilijk te vinden. Iets dat bijdraagt aan het mysterie en de aantrekkelijkheid van het ven.

Kuifeenden

Kuifeenden zwemmen vaak op het Brandeveen

Werkzaamheden

Naast de waardering door bewoners en bezoekers is het Brandeveen ook een gebied met hoge natuurwaarden. Met name voor vogels, bijzondere planten, veenmossen en zeldzame libellen. Om de natuurwaarden van het Brandeveen te behouden is het nodig dat de oevers meer licht krijgen. Op verschillende plekken worden deze winter werkzaamheden uitgevoerd. Het werk vindt plaats met lichte handgereedschappen om de oevers zo min mogelijk te beschadigen. Het hout van de verwijderde bomen wordt teruggegeven aan de natuur en op rillen in het bos gelegd.

Brandeveen

Het Brandeveen heeft nog steeds sporen van vervening, zoals hier een legakker

Instandhouding

Deze werkzaamheden komen voort uit het beheerplan Natura 2000 en dienen de instandhoudingsdoelen voor aangewezen habitattypen en soorten. Omdat ze voortvloeien uit het beheerplan zijn ze daarmee vrijgesteld van ontheffingen. Het doel van de werkzaamheden is om de via Natura 2000 beschermde natuur te versterken zoals het beheerplan ook eist.

Sanne van Gemerden
Sanne van Gemerden

Boswachter communicatie en beleven Zuid Drenthe Tijdelijk persvoorlichter (feb, mrt, apr)