Ga direct naar inhoud
Nieuws

Plaggen voor de wilde bloemen op de Grote Startbaan

24 oktober 2023 | Sanne van Gemerden

In oktober zijn delen van de Grote Startbaan in het Holtingerveld geplagd. Natuurmonumenten doet dit speciaal voor bloemen en insecten in dit zeldzame, heischrale grasland.

Blauwe Knoop is een blauwe bloem

Licht en lucht

Toen Natuurmonumenten de zorg voor de Grote Startbaan kreeg was het natuurbeheer hier niet op orde. De startbaan groeide steeds verder dicht met hoog gras, struiken en bomen. Orchideeën en andere bloemen, waar deze smalle strook voormalig vliegveld bekend om is, houden van licht en lucht. Ze verdwijnen bij teveel schaduw. Het blad van de bomen verrijkt de grond, dit heeft een slecht effect op de bloemen. Sindsdien voert Natuurmonumenten af en toe maatregelen uit.

Grote Startbaan

De Grote Startbaan met bomen langs de kant en uitbundig groeiende grote ratelaar in het midden

Overleg met de buurt

In de eerste jaren was er nauw contact met de omgeving. Er is toen afgesproken dat de strook bomen langs de rand van de grote Startbaan blijft staan, samen met enkele alleenstaande bomen.

Blauwe Knoop wordt gemaaid

Blauwe knoop wordt gemaaid. Het strooisel wordt gebruikt om andere heischrale graslanden in te zaaien

Maaien en plaggen

Elk jaar wordt het gras op de Grote Startbaan gemaaid en op sommige plekken wordt er een plagmachine ingezet. Dit doen we vooral om jonge berken en Amerikaanse vogelkers stevig aan te pakken. Zo voorkomen we dat het hier bos wordt. Plaggen houdt in dat er een dun laagje van de bodem wordt meegenomen. Ook worden invasieve exoten zoals Aziatische duizendknoop en Canadese guldenroede verwijderd. De kale grond is na het plaggen een mooi zaaibed voor wilde bloemen.

Liggende vleugeltjesbloem

Liggende vleugeltjesbloem is een bekende soort van heischraal grasland

Bloemenzee

Op de Grote Startbaan vind je zo’n vijf hectare heischraal grasland. Dat is  zeldzaam, want er is nog maar zo’n veertig hectare in Nederland van over. Na het plaggen strooien we maaisel (van andere heischrale graslanden) op de kale grond. Dit maaisel komt van de kleine startbaan en de Havelterberg. Hierin zitten zaden van bloemen zoals grote ratelaar, knoopkruid, echt duizendguldenkruid, liggende vleugeltjes bloem, grote keverorchis, gevlekte rietorchis, blauwe knoop, margriet en echte guldenroede. Door het plaggen en de verspreiding van de zaden wordt de Grote Startbaan steeds bloemrijker.

Sanne van Gemerden
Sanne van Gemerden

Boswachter communicatie en beleven Zuid Drenthe Tijdelijk persvoorlichter (feb, mrt, apr)