Ga direct naar inhoud
Nieuws

Werk in uitvoering in het Holtingerveld

16 oktober 2018 | Lian Flikkema

Het (natte) heidegebied van het Holtingerveld in stand houden en vergroten; dat is de reden om opslag te verwijderen. Het betekent even overlast. Daarna kan de natuur het weer overnemen. En kunt u als bezoeker optimaal genieten van een bijzonder stukje Holtingerveld.

opslag in Holtingerveld

Wat gaan we doen?

Doen we niets, dan groeien open (heide)landschappen dicht. Belangrijke oorzaak is het teveel aan stikstof uit industrie, verkeer en veehouderij. Dat zorgt voor een explosieve groei van boompjes en grassen, die vervolgens de hei overwoekeren.

Dus haalt Natuurmonumenten op verschillende plekken in het Holtingerveld opslag weg. Daarna zullen we ook sloten dempen, om het waterpeil in het gebied te verhogen. In de tussentijd fungeren de Schotse hooglanders van Het Drentse Landschap als levende maaimachines. Zo voorkomen ze dat er weer jonge opslag van boompjes komt. Alles is erop gericht om heide weer de kans te geven te ontkiemen. Zien we hier straks ook dopheide en klokjesgentiaan?

Schotse hooglanders in Holtingerveld

Samenwerken

Om de natuur te behouden en weerbaar te maken tegen de schadelijke uitstoot van stikstof uit industrie, verkeer en veeteelt zijn maatregelen nodig. De komende jaren werken terreinbeherende organisaties en particulieren samen met Provincie Drenthe aan natuurherstel in de Natura 2000-gebieden. Met de maatregelen zorgen we ervoor dat bijzondere planten en dieren meer ruimte krijgen en dat bedreigde soorten niet verder achteruit gaan. De werkzaamheden voert Natuurmonumenten uit in het kader van 'Programma Aanpak Stikstof'

Ontdek het Holtingerveld

Heide, zandverstuivingen, sporen uit het verleden....er is veel te ontdekken in het Holtingerveld.  

kind in boom
boswachter Lian
Lian Flikkema

boswachter communicatie en beleven Zuid Drenthe