Ga direct naar inhoud
Nieuws van de boswachter

Westerzandpad, Holtingerveld weer open voor fietsers

20 september 2022 | Sanne van Gemerden

Het Westerzandpad is weer open voor fietsen en wandelaars. Het pad ging begin augustus dicht vanwege werkzaamheden. De verwachting was dat het tot 15 november dicht moest blijven, maar het werk verliep voorspoedig en daarom is het pad weer open.

Holtingerveld

Waarom werkzaamheden?

Het Holtingerveld heeft te maken met verdroging en een overvloed aan voedingsstoffen. Hierdoor wordt de bodem zuur, vergrast de heide en neemt de biodiversiteit dramatisch af. De natuurherstelmaatregelen zijn er op gericht om kwetsbare natuur zoals vochtige heide en hoogvenen te herstellen en uit te breiden. Zo wordt het heidelandschap robuuster en weerbaarder.

Veenpluis

Veenpluis profiteert van vochtige omstandigheden

Greppels dempen en heide plaggen

Natuurmonumenten herstelt hiervoor onder andere een deel van het oorspronkelijke hydrologische systeem. Dit gebeurt door het dempen van meerdere greppels die nog in het heidedeel aanwezig zijn. Deze hebben geen afwaterende functie meer, maar zorgen er nog wel voor dat neerslag te snel in de grond weg zakt en het gebied verdroogt. Daarnaast wordt een deel van de heide kleinschalig geplagd, gechopperd en bekalkt. Zo wordt een overmaat aan voedingsstoffen afgevoerd en hebben oude, oliehoudende zaden in de bodem weer kans om te ontkiemen.

Robuust heidelandschap

Met deze werkzaamheden, die onderdeel zijn van een meerjarenplan, draagt Natuurmonumenten bij aan hoognodige kwaliteitsverbetering van deze stikstofgevoelige natuur. Hans Krol, coördinator natuurbeheer bij Natuurmonumenten hoopt op een terugkeer van bijzondere en zeldzame planten en dieren, ooit talrijk in het Holtingerveld. ‘Het zou toch geweldig zijn wanneer soorten als beenbreek, klokjesgentiaan en gladde slang, als indicatorsoorten voor een goed werkend ecologisch systeem, weer door ons allen te bewonderen zijn in dit prachtige en unieke Natura2000 gebied?’

Sanne van Gemerden
Sanne van Gemerden