Ga direct naar inhoud
Natuurgebied

Horstermeerpolder

  • Eten en drinken
  • Fietsen
  • Hardlopen
  • Kanovaren
  • Geschikt voor rolstoel
  • Varen
  • Wandelen
  • Rolstoel met begeleider
 • Bekijk alle routes
Horstermeerpolder Natuurmonumenten

Welkom in Horstermeerpolder

In de Vechtplassen is veel land door turfwinning veranderd in water. Het omgekeerde geldt voor de Horstermeerpolder. Op de plek waar vroeger een meer lag, ligt nu een natuurrijke polder. Het blijft bijzonder om de stilte en de rust van het moeras te ervaren én om de blauwborst, watersnip, grote zilverreiger en buidelmees tegen te komen.

Hans
Hans Boekhoff

Boswachter van dit gebied

Meer over Horstermeerpolder

Over het gebied

Planten

Het schone en brakke kwelwater zorgt voor een bijzondere natuur. Planten als dotterbloem en holpijp groeien hier goed. Door de waterstroming en het zoutgehalte van het water vriezen de sloten ’s winters niet dicht.

Vogels kijken

Vogels als watersnip en waterpieper kunnen hier daarom overleven. Ook de opvallende grote zilverreiger en wilde zwaan kunt u in de polder zien. Soorten die hier broeden zijn onder meer de prachtige blauwborst en buidelmees. Vanaf de Radioweg heeft u goed zicht op dit natuurgebied. Kijk voor de laatste ‘vogelspots’ op waarneming.nl

Bloem Natuurmonumenten

Natuurgebieden verbinden

Het Vechtplassengebied is door de overheid aangewezen als belangrijk onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Dit is het netwerk van natuurgebieden in Nederland.

Waterbeheer

De Horstermeerpolder ligt zeer diep. Daarom moet er dagelijks wel 100.000 kubieke meter overtollig water overgepompt worden naar de Vecht. Dit zorgt voor grote kwelstromen vanuit de omliggende gebieden en de Utrechtse Heuvelrug.

Toekomst

In het noorden en zuiden van de Horstermeerpolder heeft de overheid 210 hectare aangewezen waar natuur moet komen. Natuurmonumenten zal dat in de toekomst gaan beheren. Waterberging is het tweede doel van dit natuurgebied.  De herinrichtingsplannen worden nu samen met partijen als Provincie Noord-Holland, Dienst Landelijk Gebied, Waterschap Amstel Gooi en Vecht, Gemeente Wijdemeren, boerenorganisaties en bewoners en ondernemers van de Horstermeerpolder ontwikkeld. 

Vogel Natuurmonumenten
Horstermeerpolder

Agenda

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid

Horstermeerpolder

Nieuws

Direct naar