Ga direct naar inhoud
Nieuws

Realisatie recroduct 'Poort van Pauwels'

01 juni 2018 | Simone Prinsen

De Efteling, Natuurmonumenten, de provincie Noord-Brabant en de gemeente Tilburg hebben op 31 mei een intentieovereenkomst gesloten voor het realiseren van het recroduct 'Poort van Pauwels'. Dit recroduct verbindt de natuurgebieden de Brand en Huis ter Heide en vormt icoon in het Landschapspark Pauwels. Deze natuurbrug voor dieren als boomkikkers, padden, salamanders en grotere zoogdieren als het ree wordt gecombineerd met een brug waar fietsers en wandelaars de N261 kunnen oversteken.

Realisatie recroduct 'Poort van Pauwels'

Landschapspark Pauwels

Landschapspark Pauwels is het uitgestrekte gebied ten zuiden van De Loonse en Drunense Duinen en Kaatsheuvel / De Efteling en ten noorden van Tilburg. Het gebied is een natuurlijke overgang tussen de stedelijke omgeving en prachtige natuurgebieden. Een gebied waar gesport, gefietst, gewandeld, gespeeld en gewerkt wordt. Dit bijzondere landschap verdient meer aandacht om beter tot zijn recht komen. Daarom werken tien partners aan de verdere ontwikkeling van dit gebied. Door bestaande, vaak verborgen kwaliteiten te benutten, te verbinden en te koppelen aan nieuwe initiatieven, kunnen geïnteresseerden in de toekomst genieten van nog meer natuurlijke ontspannings­mogelijkheden in het Hart van Brabant. In 2016 ondertekenden deze partijen hiertoe al het 'Manifest Pauwels'.

Recroduct

De N261 is een flinke barrière voor planten, dieren en mensen die zich van Huis ter Heide naar het Noorderbos willen verplaatsen. De provincie Noord-Brabant en de gemeente Tilburg zetten nu een eerste stap met het investeren in een recroduct over de N261 dat deze barrièrewerking opheft. Zo komt er een aantrekkelijke natuur- en recreatieverbinding voor wandelaars en fietsers tussen de natuurgebieden de Brand en Huis ter Heide.

Partners de Efteling en Natuurmonumenten steunen dit plan. Aan de westzijde komt het recroduct op grond van Natuurmonumenten en voor de oostzijde heeft de Efteling grond aangekocht. De Efteling levert bovendien een financiële bijdrage en heeft samen met Natuurmonumenten een voortrekkersrol gespeeld in de totstandkoming van deze overeenkomst.

De realisatie van het recroduct sluit goed aan bij wensen van bewoners van het gebied die zij uitten tijdens de streekconferenties  in 2016 en 2017. Bewoners hebben zowel behoefte aan betere wandel- en fietsverbindingen als aan versterking van de ecologische verbindingen in het gebied.

Het vergt natuurlijk nog meer inspanning om met meer partners samen te investeren in Landschapspark Pauwels en te helpen om de regionale ambitie op het gebied van duurzaamheid, groen, water en recreatie verder te ontwikkelen. Deze eerste plannen laten al zien dat deze samenwerking mogelijkheden biedt en breed gedragen wordt.

Meer informatie Landschapspark Pauwels

Simone Prinsen
Simone Prinsen