Veelgestelde vragen over gebiedstoestemming Natuurmonumenten

Wil je een (sport)activiteit of evenement organiseren in een van onze natuurgebieden? Dan heb je toestemming nodig van Natuurmonumenten. Hieronder vind je een overzicht van de meest gestelde vragen rondom deze gebiedstoestemming.

Gebiedstoestemming

Wanneer heb ik toestemming nodig voor mijn activiteit?

Als het antwoord op één van de volgende vragen 'ja' is: 

  • betalen de deelnemers voor de activiteit?
  • is de groep groter dan 20 personen?
  • heeft de activiteit invloed op de natuur of andere bezoekers? 

Is het antwoord op alle vragen nee? Check hier welke regels er gelden voor overige activiteiten in de gebieden van Natuurmonumenten. 

Waarom hanteert Natuurmonumenten dit beleid?

Natuurmonumenten krijgt steeds vaker de vraag of een activiteit mag plaatsvinden in onze natuurgebieden. We zijn blij dat mensen van de natuur komen genieten, maar als natuurorganisatie vinden we het belangrijk dat er een goede balans is tussen het beleven en beschermen van die natuur; voor de planten en dieren, maar ook voor bezoekers. Sommige plekken in de natuur zijn namelijk te kwetsbaar. Andere plekken zijn minder geschikt omdat het kan leiden tot overlast voor omwonenden of andere bezoekers. Bovendien vormt een activiteit een belasting voor de recreatieve voorzieningen in een gebied. Om de natuur te versterken en onderhouden en daarmee activiteiten ook in de toekomst mogelijk te maken, vragen we een bijdrage voor het gebruik van het gebied.

Waarom moeten we toestemming vragen als we hier een activiteit willen organiseren?

Natuurmonumenten wil graag weten wat er in haar natuurgebieden gebeurt. Door aanvragen zorgvuldig te bekijken en eventueel een bijdrage te vragen voor het gebruik van het gebied, kunnen we met elkaar de natuur beschermen en overlast voorkomen. Dit is ook in het belang van de organisatoren: zo voorkomen we dat er meerdere activiteiten tegelijk zijn of worden verstoord door werkzaamheden.

Ik twijfel of er voor mijn activiteit toestemming nodig is, wat moet ik doen?

Bij twijfel is het raadzaam om altijd toestemming te vragen. De boswachter bekijkt je aanvraag en laat je weten of er toestemming nodig is of niet. Bekijk hier de regels die gelden rondom activiteiten in gebieden van Natuurmonumenten 

Als mensen al lid zijn van Natuurmonumenten, moet er dan ook nog extra geld betaald worden om met een groep in de natuur aanwezig te zijn?

Het lidmaatschap van Natuurmonumenten en het bezit van mountainbike-vignetten of ruiterpassen van individuele deelnemers staat los van de bijdrage die wij aan de organisatoren van activiteiten vragen. Met deze bijdrage kunnen we de natuur in het gebied versterken en de recreatieve voorzieningen onderhouden. Zo maken we activiteiten ook in de toekomst mogelijk.

Waarom moeten mijn deelnemers ook geld betalen aan Natuurmonumenten?

Natuurmonumenten wil dat mensen die deelnemen aan activiteiten in onze natuurgebieden een bijdrage leveren aan het behoud van die gebieden. Alleen zo kan Natuurmonumenten ook in de toekomst natuur blijven beschermen en beheren.

Op welke manier kan ik zichtbaarheid geven aan Natuurmonumenten?

Door Natuurmonumenten en het natuurgebied te noemen (of ons logo te plaatsen) in communicatie  naar deelnemers, zoals de website of nieuwsbrief. Wij kunnen hiervoor tekst en beeld aanleveren. Tijdens een evenement kan ook een spandoek van Natuurmonumenten worden opgehangen.

Heb ik naast jullie toestemming ook een vergunning van de gemeente nodig?

Natuurmonumenten geeft alleen toestemming voor het gebruik van haar natuurgebied. Je dient zelf na te gaan of voor je activiteit een vergunning van de gemeente of provincie nodig is en de aanvraag hiervoor te doen.

Als ik toestemming krijg, geldt dat dan voor alle gebieden van Natuurmonumenten?

Als de boswachter toestemming verleent voor de activiteit is dat alleen van toepassing op het gebied waarvoor de toestemming is aangevraagd. De toestemming geldt niet voor andere gebieden van Natuurmonumenten of gebieden van andere eigenaren.  

Mijn activiteit gaat ook door het gebied van een andere terreineigenaar. Moet ik hen ook geld betalen en hoe moet ik dat regelen?

Natuurmonumenten gaat alleen over het gebied waarvan zij de eigenaar is. Neem zelf contact op met andere terreinbeherende organisaties voor toestemming en regelgeving. Wanneer een activiteit door meerdere gebieden gaat, zal de afdracht worden gedeeld door de verschillende terreineigenaren.

Mijn activiteit gaat maar voor een heel klein stukje over jullie terrein. Moet ik dan toch het gevraagde tarief betalen?

Ja, want wij moeten nog steeds de aanvraag beoordelen. Informeer of eventueel maatwerk mogelijk is. We zullen zorgen dat de afdrachten van de terreineigenaren niet opstapelen. Het is aan de organisator van het evenement om dit af te stemmen met de verschillende eigenaren.

logo