Ga direct naar inhoud
Nieuws

Dijkversterking bij polder IJdoorn

21 april 2020 | Jowien van der Vegte

Vanaf voorjaar 2020 wordt er bij polder IJdoorn gewerkt aan versterking van de dijk. Dit werk is onderdeel van het grote project Markermeerdijken.

grutto's in polder IJdoorn

Vanaf voorjaar 2020 wordt er bij polder IJdoorn gewerkt aan versterking van de dijk. Dit werk is onderdeel van het grote project Markermeerdijken. De dijk wordt pleksgewijs verbreed en/of verhoogd en er komen tijdelijke transportbanen voor het werkverkeer. Het wordt uitgevoerd onder regie van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

In polder IJdoorn zelf wordt niet gewerkt, maar als bezoeker zul je wel werkzaamheden zien en horen tijdens je bezoek.

Informatie over het project vindt je op www.markermeerdijken.nl . Voor het deel bij IJdoorn kijk je op www.markermeerdijken.nl/15-uitdammerdijk

Verdere verbeteringen voor vogels en vissen in polder IJdoorn

In de zomer hopen we te starten met het project ‘Vogel- en visparadijs IJdoorn’. Hierbij worden in  polder IJdoorn zelf verbeteringen in de waterhuishouding gedaan die het leefgebied voor vogels en vissen verder verbeteren.

Jowien van der Vegte
Jowien van der Vegte

Boswachter