Ga direct naar inhoud
Nieuws van de boswachter

Megastal naast de Kampina slaat als een tang op een varken!

28 november 2017 | Irma de Potter

Een megastal met 16.000 varkens naast Kampina zet deze topnatuur onder zware druk!

Megastal naast de Kampina slaat als een tang op een varken!

<h3>Wilt u dit varkentje wassen?!</h3>
<p>Wethouder Frans van Hoof kreeg het marsepeinen varken aangeboden met een tang en de vraag of hij dit varkentje wil wassen door de oude vergunning voor de bouw van de megastal in te trekken en geen nieuwe vergunning te verlenen.</p>
<h3>Kiezen voor natuur en leefomgeving en tegen megastallen</h3>
<p>Natuurmonumenten en de Brabantse Milieufederatie maken zich samen met de omwonenden grote zorgen over de impact hiervan op de natuur en de leefomgeving. “Wij vragen de gemeente te kiezen voor de natuur en de bevolking en geen groen licht te geven aan de komst van een megastal op deze locatie” verwoordt Selçuk Akinci, directeur van de Brabantse Milieufederatie het doel van deze ludieke actie.</p>
<h3>Bescherming kwetsbaar natuurgebied</h3>
<p>De Kampina is een kwetsbaar natuurgebied dat Europese bescherming geniet door de Natura 2000 status en onderdeel is van het Natuurnetwerk Brabant. Het gebied heeft zwaar te leiden onder de uitstoot van ammoniak, waardoor er verzuring van de bodem optreedt en onder andere de paarse heide verdwijnt. Lars Koreman, ambassadeur van Natuurmonumenten benadrukt: “een megastal aan de rand van dit gebied gaat de draagkracht ver te boven en doet de vele inspanningen die vele partijen hier doen om dit Europees beschermde top natuurgebied te behouden en herstellen te niet”.</p>
<h3>Intensieve veehouderij onder de loep</h3>
<p>Overlast van intensieve veehouderij speelt al lange tijd in Oirschot en er is in het recente verleden veel overheidsgeld ingezet voor sanering van intensieve veehouderijen om de Kampina te beschermen. Het nieuwe kabinet maakt nu zelfs 200 miljoen vrij voor warme sanering van de varkenshouderij. Als de gemeente Oirschot hier nu nog een nieuwe megastal laat bouwen, staat dat compleet haaks op het vastgestelde beleid ten aanzien van intensieve veehouderij van de provincie Brabant. We vragen de gemeente Oirschot daarom om de oude vergunning in te trekken en geen nieuwe vergunning te verlenen.</p>

Irma de Potter
Irma de Potter