Ga direct naar inhoud
Nieuws

Natuur op de Kampina staat er slecht voor; een drama!

14 maart 2023 | Roos Kooiman

Lijsttrekker Henriëtte van Hedel heeft in het Brabants Dagblad van 9 maart flinke kritiek op de natuuranalyses van de provincie Noord-Brabant. Zij vraagt zich af of het wel slecht gaat met de natuur op de Kampina. Natuurmonumenten is nu bijna 100 jaar eigenaar en beheerder op de Kampina. Wij kunnen, op basis van feiten van decennialange veldinventarisaties en -toetsen, melden dat het slecht gaat met de natuur op de Kampina. De centrale heide geeft een prachtig panorama maar in de bodem is het een drama.

Een opinie van Toon Loonen, gebiedsmanager Midden-Brabant, Natuurmonumenten.

kampina

Dit komt door verdroging en de overmaat aan stikstof die leiden tot verzuring en tot voedselverrijking van de bodem, beide met desastreuze gevolgen voor de natuur. De heide is een steppe van gras geworden, waaruit veel kwetsbare soorten zijn verdrongen (het korhoen, de wulp, diverse vlindersoorten) of wegkwijnen (wielewaal, reptielen, libellen).

Meer dan de helft van de eiken op de Kampina is ziek, bramen en brandnetels rukken op. Niet alleen kwetsbare soorten verdwijnen, ook ‘gewone’ soorten staan onder druk door stikstof, verdroging en pesticiden. Zo bleek uit recent onderzoek bij andere natuurgebieden dat de aantallen insecten tot 70 procent zijn afgenomen. Zo zijn we aan het morrelen aan de basis van het ecosysteem, de voedselketen, dat ons als mensen ook raakt.

Decennialang doen we als natuurorganisaties er alles aan om de effecten van stikstof binnen onze terreinen weg te nemen, onder andere door te plaggen, extra begrazing en maaien. Als de stikstofovermaat niet drastisch afneemt, is het dweilen met de kraan open en gaan we nog veel natuur verliezen. En wat te denken van de gevolgen van stikstofverbindingen op de luchtkwaliteit van ons Brabanders (we leven daardoor gemiddeld een jaar korter volgens de GGD) en de bedreiging van ons drinkwater (nitraat).

Alle reden dus om het stikstofprobleem, in samenhang met verdroging, eindelijk bij de bron aan te pakken. Het besluit van de provincie om geen vergunningen meer af te geven die leiden tot extra stikstofuitstoot, is een eerste stap om te voorkomen dat het probleem nog groter wordt. Over de natuuranalyses zal vast nog veel gesproken worden maar dat het slecht gaat met de natuur kunt u, ondanks dat de grootste ramp in de bodem plaatsvindt, met eigen ogen komen zien op de Kampina.

Deze opinie verscheen 14 maart 2023 in het Brabants Dagblad.

Rooi Kooiman
Roos Kooiman

Persvoorlichter