Ga direct naar inhoud
Nieuws

Natuurvisie Kampina en Oisterwijkse Bossen en Vennen in een notendop

25 juli 2016 | Sander Verwoerd

Natuurmonumenten heeft afgelopen jaar een natuurvisie voor de Kampina en Oisterwijkse Bossen en Vennen gemaakt.

Natuurvisie Kampina en Oisterwijkse Bossen en Vennen in een notendop

Natuurmonumenten is trots op het resultaat en heeft de belangrijkste speerpunten voor de toekomst nu in een notendop samengevat.

Download de beknopte natuurvisie (pdf)

Download de uitgebreide natuurvisie (pdf)

De speerpunten in de visie richten zich op de versterking van het landschap en de natuur, het tot leven brengen van cultuurhistorie en het verbeteren van de natuurbeleving voor iedereen. In de natuurvisie lees je hier meer over.

Een kwaliteitsslag voor de natuur en de beleving!

“Met deze natuurvisie willen we een kwaliteitsslag maken voor de natuur én de bezoeker”, vertelt Inge van Dongen, boswachter bij Natuurmonumenten. “We willen dieren meer overlevingskansen bieden en daarvoor zijn groene verbindingen tussen de twee natuurgebieden heel belangrijk”. De Beerze krijgt op de Kampina weer meer ruimte, door in de toekomst te werken aan het herstel van het natuurlijke beeksysteem. Ook worden allerlei leefgebieden van planten en dieren verbeterd, zoals de heide, de vennen, de bossen en de graslanden. “Meer dieren, planten en bloemen verhoogt ook de natuurbeleving van de bezoeker”, vertelt de boswachter. “Wij gaan in de toekomst die beleving voor meer mensen toegankelijk maken. Kinderen en mensen met een beperking hebben daarbij onze speciale aandacht”.

Grote betrokkenheid van deelnemers

Tijdens de droomwandeling en werksessies die Natuurmonumenten vorig jaar organiseerde, hebben veel mensen hun wensen, ideeën en zorgen voor de toekomst van de twee natuurgebieden met Natuurmonumenten gedeeld. “Wat vooral opviel, is dat de betrokkenheid van de deelnemers bij de gebieden heel groot is. Veel deelnemers willen liever geen ontwikkelingen die de natuur en de rust nadelig beïnvloeden,” vertelt Inge van Dongen. “Ze vinden het mooi, zoals het nu is en de afwisseling van bossen met heide en vennen en vooral de rust op Kampina moeten worden gekoesterd.”

De zorgen gingen vooral over het samen delen van de natuur met andere gebruikers. “Loslopende honden is bijvoorbeeld een veel genoemde irritatie en onze ambitie is om daar in de komende visieperiode samen met de omgeving een oplossing voor te vinden”, aldus Inge van Dongen. Voor een van de deelnemers kwam zijn droom al heel snel uit. Hij zag graag de schapen terugkeren en het toeval wil dat er sinds kort weer een schaapskudde over de heide van Kampina rondtrekt. Zij zorgen ervoor dat de paarse heide ook voor de toekomst behouden blijft.

Sander Verwoerd
Sander Verwoerd