Ga direct naar inhoud
Nieuws

Online informatiebijeenkomst gebiedsgerichte aanpak Kampina en Oisterwijkse Vennen

12 februari 2024 | Irma de Potter

​Het landelijk gebied rondom de natuur van Kampina en Oisterwijkse Bossen en Vennen verandert. In een gebiedsgerichte aanpak werken alle betrokken partijen samen om de kwaliteit van bodem, water en lucht te verbeteren. Dat is belangrijk voor de natuurgebieden, maar ook voor het landschap daaromheen en voor de landbouw en de gezondheid van mensen die er wonen.

Tijdens een online informatiebijeenkomst, georganiseerd door de gezamenlijke organisaties, word je geïnformeerd over deze gebiedsgerichte aanpak, de uitdagingen en de kansen voor het gebied.

Koeien met fluitekruid

Online Informatiebijeenkomst
4 maart, 19.30 - 20.30 uur
 

Aanmelden

Samen werken aan een sterk, gezond en aantrekkelijk landschap

De Kampina en de Oisterwijkse Bossen en Vennen zijn Europees beschermd met de Natura 2000-status. Het heeft waardevolle natuur met bossen, heide, kleine akkers, voedselarme vennen, meanderende beken en schrale hooilanden. In het gebied eromheen liggen verschillende dorpen, natuur, agrarische, recreatieve en andere bedrijven.

Gebied staat onder druk

Maar de natuur staat zwaar onder druk. Bodem en water lijden onder stikstof en verdroging en de natuur ondervindt ook steeds meer druk van de toegenomen recreatie. Gevolgen zijn een slechte bodem- en waterkwaliteit, waardoor verschillende planten en dieren in hun voortbestaan worden bedreigd. Doen we niets, dan verdwijnen er uiteindelijk soorten, maar wordt het gebied ook steeds kwetsbaarder voor droogte en extreme buien. Dat heeft gevolgen voor natuur, landbouw, landschap, leefbaarheid en gezondheid. 

Water, bodem en lucht op orde

Daarom moeten we maatregelen nemen die zorgen dat de bodem, water en lucht in en rondom Kampina en Oisterwijkse Vennen op orde komen. Daarvoor zoeken we naar slimme combinaties van oplossingen. Zodat de natuur herstelt én er ruimte blijft voor landbouw, recreatie en woningbouw.

Samen aan de slag

Dat is niet gemakkelijk. Het herstellen van de natuur, de belangen van agrariërs, maar ook de wensen voor meer woningen, bedrijven, een goede bereikbaarheid en recreatie lijken soms met elkaar in strijd. Er moeten soms moeilijke keuzes worden gemaakt. Maar er zijn ook kansen om de belangen juist met elkaar te combineren. Dit vraagt om een gebiedsgerichte aanpak, waarin ondernemers, overheden, maatschappelijke organisaties en inwoners samen het gebied vormgeven. De gebiedsgerichte aanpak zorgt voor samenhang tussen alle ontwikkelingen en initiatieven. Het wijst de weg en zet de kaders voor een toekomst voor Kampina en Oisterwijkse Vennen.

Op de hoogte blijven?

Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rond gebiedsgerichte aanpak Kampina en Oisterwijkse Vennen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Of bekijk de gebiedspagina op de website van de groenblauwe gebiedsgerichte aanpak. Daar vind je alle informatie over de ontwikkeling van het gebied, over de partners en lees je meer updates.

 

Heb je vragen, opmerkingen of ideeën? Neem dan contact op via [email protected] 

 

 

 

Irma de Potter
Irma de Potter