Ga direct naar inhoud
Nieuws

Rechtbank vernietigt besluiten. Bouw van megastal naast Kampina hopelijk van de baan.

20 augustus 2019 | Irma de Potter

Natuurgebied Kampina kan voorlopig opgelucht ademhalen. De Rechtbank Oost-Brabant heeft gisteren drie besluiten vernietigd die ruimte gaven aan de komst van een megastal met 16.000 varkens pal naast de Kampina. Brabantse Milieufederatie en Natuurmonumenten zijn heel erg blij met deze uitspraak.

Actie tegen megastal voor gerechtshof

Een extra stikstofbron pal naast Kampina zet de natuur van het gebied verder onder druk. De rechter deelt deze zorg en geeft in zijn uitspraak aan dat met de besluiten van de gemeente Oirschot en de Provincie de natuur van de Kampina onvoldoende beschermd wordt. De bal ligt nu bij de Provincie Noord-Brabant voor het nemen een nieuw besluit. De natuurorganisaties en omwonenden hopen dat daarmee de megastal definitief van de baan is.

Een megastal die niemand wil

Brabantse Milieufederatie, Natuurmonumenten en omwonenden voeren al jaren een strijd tegen de komst van deze megastal aan de Logtsebaan in Oirschot. De impact van zo een extra stikstofbron op de natuur en de leefomgeving is te groot. De strijd wordt gesteund door 23.000 Nederlanders, die een petitie tekenden tegen de komst van de megastal. Hoewel niemand - ook de provincie en de gemeente niet- een megastal op deze locatie wil, zagen beide overheden geen juridische mogelijkheden om eerder verleende vergunningen in te trekken.  De beroepszaken van afgelopen juni betroffen twee besluiten waarin de gemeente Oirschot en de provincie Noord-Brabant weigerden oude vergunningen voor de bouw van de megastal in te trekken. Het derde besluit betrof een nieuw verleende omgevingsvergunning.

 

Aanpak bij de bron voorop

Onlangs vernietigde de Raad van State het Nederlandse stikstofbeleid, omdat de natuur daarmee onvoldoende beschermd wordt. Natuurmonumenten vindt het daarmee van groot belang dat bij het nieuwe stikstofbeleid een aanpak bij de bron voorop staat. Dat betekent dat er forse maatregelen getroffen moeten worden om de overmaat van stikstof op de natuur te verminderen. De komst van een megastal met veel nieuwe stikstofuitstoot pal naast Natura 2000 gebied Kampina staat hier haaks op.

 

Irma de Potter
Irma de Potter