Ga direct naar inhoud
Nieuws

Stramprooijerheide en Areven krijgen extra struwelen

05 december 2023 | Yvonne van Moll

Bos, heide, natte graslanden en akkers wisselen elkaar af op de Stramprooijerheide en in het Areven. Deze diversiteit maakt dat het een aantrekkelijk leefgebied is voor veel soorten planten en dieren. De aanplant van struwelen versterkt het kleinschalige karakter en zorgt voor verbindingen tussen de open delen in het landschap en het bos.

Kneu

Wat huist er in het struikgewas?

De struwelen worden aangeplant met struiken zoals hazelaar, meidoorn, hondsroos, vuilboom en rode kornoelje. De doorndragende struiken leveren een veilige broedplek voor vogels. Ook insecten, muizen en padden zoeken graag beschutting in het struikgewas. De bloemen leveren nectar en stuifmeel voor bijen en vlinders. De bessen en vruchten zijn een lekkernij voor vogels, muizen en marterachtigen. Echte struweel liefhebbers zijn kneu, braamsluiper, geelgors en spotvogel. Boomkikkers gebruiken de struiken als zonplek. Dagvlinders als boomblauwtje, bont zandoogje en gehakkelde aurelia zijn vaak langs struwelen op zoek naar voedsel en een plek om eitjes af te zetten.  

Bont zandoogje

Bont zandoogje

Aannemer aan de slag

De beste tijd om aan te planten is van november tot maart, maar het mag niet vriezen. Komende winter kan je aannemer Dirk Neuteboom aan het werk zien met een kraan om de struiken in te planten. Op plaatsen waar boeren vee of Schotse Hooglanders grazen komt een raster rond de aanplant te staan om te voorkomen dat  de jonge aanplant aan- of opgevreten wordt. De voortgang van de werkzaamheden is afhankelijk van de beschikbaarheid van het plantmateriaal en het weer. Mogelijk dat een deel van de werkzaamheden plaats gaat vinden in de winter van 2024/2025.

Boswachter communicatie en beleven Yvonne van Moll
Yvonne van Moll