Ga direct naar inhoud
Nieuws

Vaste vangkraal voor kudde Kettingdijk in Weert

02 juli 2020 | Yvonne van Moll

Er komt een vaste vangplaats voor de grazers van Natuurmonumenten aan de Kettingdijk. De komende week bouwt de aannemer een kraal in het natuurgebied aan de Vetpeelweg in Weert. Op deze plek kunnen de runderen ingesloten worden voor bijvoorbeeld een gezondheidscheck of een overplaatsing naar een ander natuurgebied.

Kudde taurossen

Kuddebeheer

De kuddes van het Kempen~Broek leven in natuurlijke sociale kuddes en zijn zelfredzaam. Het aantal dieren van de kudde wordt afgestemd op het gebied en hun gezondheid wordt in de gaten gehouden. Robin Peeters van Natuurmonumenten licht toe: “De grootte van de kudde is onder andere afhankelijk van de beschikbaarheid van voedsel in het terrein. Verder is het belangrijk om inteelt te voorkomen. Daarom is het nodig dat de dieren ingesloten kunnen worden om ze zo te kunnen verhuizen naar andere gebieden. We checken ze dan ook op bijzonderheden”. “In kleine natuurgebieden of bij seizoensbegrazing werken we met een mobiele vangkraal. Hier aan de Kettingdijk leeft jaarrond een flinke kudde taurossen, vandaar dat we op deze plek kiezen voor een permanente vangkraal” aldus de beheerder van het Kempen~Broek.

Sociale kuddes

In het Kempen~Broek leven verschillende sociale kuddes; Schotse Hooglanders, Exmoorpony’s en taurossen. Deze kuddes hebben een natuurlijke leeftijdsopbouw met ongeveer een gelijk deel mannelijke en vrouwelijke dieren. Hechte sociale kuddes beschikken over kwaliteiten als terreinkennis en sociaal gedrag. Zo zijn er koeien- en stierengroepen. In een groep koeien heeft de oudste koe de leiding, ze trekken samen op. Kalfjes groeien op in de koeiengroep en liggen vaak bij elkaar in een crèche. Dominante stierengroepen bezetten territoria waar ook de koeiengroepen zich ophouden. Ze wedijveren onderling door stierenkuilen te graven of met de koppen tegen elkaar te duwen. De dynamiek van het kuddegedrag levert bijzondere en afwisselende natuur op. Zo profiteren warmte minnende insecten van het open zand in de stierenkuilen, kunnen planten kiemen in de open getrapte bodem en verspreiden zaden zich via de vacht van de dieren.

(Om)kijken naar grazers

De kuddes in het Kempen~Broek staan onder regelmatige controle van de kuddebeheerder en vrijwillige veecontroleurs. Echter 24 uur toezicht is niet mogelijk. Daarom zijn alle extra ogen gericht op de grazers welkom. Mocht u als bezoeker aan het Kempen~Broek een dier in nood zien bel dan het nummer van de kuddeverzorger. Dit nummer is 06-20817385 en staat op de blauwe bordjes bij de ingangen van begraasde gebieden

 

 

Boswachter communicatie en beleven Yvonne van Moll
Yvonne van Moll