Wandelen

Wandelroute De Krang

  Wandelen

  Wandelroute De Krang

  Wandel door dit natuurgebied langs akkers, open velden en beekjes. Speur naar kleurrijke libellen, de wielewaal en ijsvogel.

  Wandel deze route met onze route app

  Bezoekersinformatie

  Bereikbaarheid

  De route

   Startpunt

  1Swartbroek

  De route start bij de kerk in het dorpje Swartbroek, (Swartbrook in het Limburgs). Naast de route in de app, kun je ook de rode driehoeken volgen.Het dorp Swartbroek dankt zijn naam aan 'zwart moeras'. Een broek is een moerasland dat door allerlei houtgewassen wordt overwoekerd. De bladeren van die gewassen bedekken de bodem van het water en geven er een zwarte schijn aan.

  2De Krang

  Het natuurgebied, dat Natuurmonumenten sinds 1975 beheert, bestaat uit akkers, moeras, loof- en naaldbossen, graslanden en vennen. Kijk tijdens de route ook regelmatig achterom, je ziet dan hoogteverschillen in het gebied.

  Bolle akkers

  Verspreid langs de route zie je bolle akkers. Door op een bepaalde manier te ploegen ontstonden de glooiende akkers. De bolling dient voor betere afwatering.

  Rabatten

  Ruim een eeuw geleden was de bodem vlak bij het dorpje Swartbroek erg drassig. Men groef sloten en met de vrijgekomen grond werden langwerpige akkertjes opgehoogd. Op deze zogenaamde rabatten werd hout geteeld. Fraai is de koningsvaren, hier in de omgeving groeit.

  De Krang
  De Krang

  3Supersnel

  Kamsalamander 

  Natuurmonumenten heeft deze poel geschikt gemaakt voor de kamsalamander. Zij danken hun naam aan de getande rugkam, die de mannetjes ontwikkelen in het voorjaar. Een belangrijk kenmerk is de oranje buik met daarop een onregelmatig patroon van zwarte vlekken. De kamsalamander is de grootste van de vier soorten watersalamanders met een lengte tot maximaal 20 cm.

  Libellen

  In veel poelen komen in de lente libellenlarven voor. Een libel legt eieren in het water, waaruit de larven komen, die er heel anders uitzien dan hun ouders. Met zijn zes poten zwemt de libelle-larve, een heuse jager, snel op zijn prooi af. Maar nog veel sneller gaat het dier vooruit als het met kracht een waterstraal uit de darm perst: het gebruikt dan straalaandrijving.

  Supersnel
  Supersnel
  Supersnel
  Supersnel

  4Vogelkijkscherm

  Je bent net over een zogenaamd vlonderpad bij dit uitkijkpunt gekomen. Dit vlonderpad is in de winter van 2018-2019 geheel vernieuwd. Vroeger werden zo'n paden om het moeras veilig over te steken, van knuppels gemaakt. Speur vanaf dit punt naar allerlei water- en rietvogels, zoals dodaars, fuut, aalscholver, rietgors, kleine karekiet en wintertaling.

  Vogelkijkscherm
  Vogelkijkscherm

  5Bloemenzee

  Rechts zie je een vochtig grasland van Natuurmonumenten. Het ligt te hoog om weer moeras te worden. Wij bemesten dit land niet. ’s Zomers bloeien hier pinksterbloemen en echte koekoeksbloemen. Het verschil met het intensief productie grasland is goed te zien.

  Bloemenzee
  Bloemenzee

  6Wielewaal

  De wandelroute loopt hier tussen de (hier niet zichtbaar) Dijkerpeel en Leukerbeek door.

  Wielewaal  

  Het 'duudeljoo'-refrein van het liedje 'Kom mee naar buiten allemaal, dan zoeken wij de wielewaal', is jaren oud, maar nog steeds erg bekend. Het mannetje is een prachtig, heldergeel gekleurde vogel met overwegend zwarte vleugels en staart. Het vrouwtje is eerder groengelig met donkere vleugels. De vogel is, hoewel hij er opvallend uitziet, moeilijk te vinden omdat hij nogal schuw is en bij voorkeur in hoge boomtoppen verblijft. Aan het begin van de broedtijd is de vogel wel vaak te horen.

  Wielewaal
  Wielewaal

  7Roofvogels

  Speur tijdens je wandeling door de velden ook eens de lucht af. Grote kans dat je ergens een buizerd ziet zweven of een torenvalk ziet bidden. Sta even stil als je die vogel ziet 'bidden'! Als je een verrekijker bij je hebt, dan kan je zien dat de valk alles beweegt, om op zijn plek te blijven, behalve de kop. Om ineens naar beneden te duiken om hun prooi te verrassen!

  Roofvogels
  Roofvogels

  8Beek en theetuin

  Verderop de route loop je langs de Tungelroyse beek. Die stroomt als een blauw lint door het landschap. Natuurmonumenten is samen met het Waterschap hard aan het werk geweest om grote delen van de beek weer te laten meanderen. Over ongeveer een kilometer kronkelt de beek alweer heel fraai door het landschap. Inmiddels zijn er al een aantal bijzondere waarnemingen gedaan in en om de beek, van verschillende dagvlinders en libellen. En ook de ijsvogel heeft zijn leefgebied tot aan deze beek uitgebreid!

  Theetuin  

  Aan de Hulsweg ligt ook een theetuin met terras en speelwei. Meer informatie over de theetuin vind je op www.theetuindetungelroysebeek.nl.

  Beek en theetuin
  Beek en theetuin

  9Blauwborst

  Links ligt het Laagbroek. Daar komt onder meer de prachtig vogel de blauwborst voor. Deze zangvogel is verwant aan de nachtegaal en, de naam zegt het al, herkenbaar aan zijn blauwe borst. De blauwborst is een insecteneter die houdt van moerasgebied en meestal nestelt in een graspol of laag in dichte wilgenstruik.

  Blauwborst
  Blauwborst

  10Heijkersbroek

  Je loopt hier langs het drassige natuurgebied Heijkersbroek en de hoger gelegen Ellerheide. Door het populierenbos zie je verderop wellicht nog net de visvijver liggen. Populieren werden vroeger met name gebruikt voor de klompen- en luciferindustrie.

  Heijkersbroek
  Heijkersbroek

  11Ellerschans

  Deze 'verschansing' met gracht is vermoedelijk rond 1640 opgericht. Deze schans is in 2006/2007 geheel gereconstrueerd. Vluchtschansen, ook wel boeren- of veeschansen genoemd, boden bescherming tegen soldaten en bandieten. Bij de ingang staat een paneel met meer achtergrondinformatie.

  Ellerschans
  Ellerschans
  Ellerschans
  Ellerschans

  12Is de bever een vis?

  Grootste knaagdier van Europa

  De bever is bezig aan een verdere opmars in het natuurrijke Midden-Limburg. Het grootste inheemse knaagdier doet het al goed langs de Maas. Daar zijn al veel beverpopulaties. Boswachters en vrijwilligers van Natuurmonumenten vonden ook al de nodige sporen van de bever in het natuurgebied Ellburg. Zo is er door een bever een sloot afgedamd, waardoor een deel van het gebied onder water is komen te staan.

  Vis op vrijdag

  Wist je dat de bever vroeger gegeten werd op vrijdag? Je mocht vanuit geloofsovertuiging die dag geen vlees eten. De bever werd echter gezien als een vis, omdat het lijkt alsof hij schubben op zijn staart heeft! Maar de bever was vroeger ook gewild voor de pels om vilt te maken voor hoeden, bontkragen aan jassen en dergelijke dingen. En bevers werden ook gedood om hun 'bevergeil'. Vroeger dacht men dat 'bevergeil' een krachtig geneesmiddel was. Het is een sterk ruikend vocht dat uit twee klieren in zijn achterlijf komt om hun territorium af te bakenen.

  Grote knager

  De bever is een prachtig zoogdier met twee scherpe knaagtanden en twee heel handige voorpootjes. Een groot "waterdier" van 120 cm waarvan de staart 30 cm lang is. Hij kan tot 30 kg zwaar worden en gemiddeld 15 jaar worden.

  Is de bever een vis?
  Is de bever een vis?
  Is de bever een vis?
  Is de bever een vis?
  Kempen-Broek

  Wat wij hier doen

  Natuurlijke klimaatbuffer

  Geleidelijk aan ontwikkelt Kempen-Broek zich weer tot een prachtige, natte natuurparel. Een natuurlijke klimaatbuffer die water kan opvangen en vasthouden. Gunstig voor de natuur, de landbouw en de bewoners die droge voeten houden. Dat doen we met allerlei partners door herstel van het beekdallandschap, met veel ruimte voor natte natuur. En dan gaat het snel. Het gebied kan weer water opvangen, op voormalig akkerland grazen paarden en runderen, de elzenbroekbossen groeien gestaag en de bever is terug. Sinds een jaar of tien wroeten hier ook volop wilde zwijnen. Zo wordt Kempen-Broek weer de groene spons van weleer, met de grootste zoetwatervoorraad van de omgeving. Een gebied waar je aan beide kanten van de grens ook volop van kunt genieten.

  Help mee de natuur te beschermen
  logo

  Ook zo genoten van deze route? Help de natuur. Ga naar nm.nl/nieuwlid.