Ga direct naar inhoud
Nieuws

Werkzaamheden Meiduinen

11 januari 2022 | Miranda Fieret

In de Meiduinen, de vroegere Groeve Boudewijn, ontstaat een bijzonder stukje natuur. Zeldzame planten zoals veenmossen groeien in het gebied. Je kunt er rugstreeppadden en dodaars vinden bij de vennen. Daarom verdient deze bijzondere omgeving herstel en bescherming. Natuurmonumenten probeert bijvoorbeeld overheersende soorten als de late guldenroede terug te dringen.

Late Guldenroede

Al dat geel ziet er misschien vrolijk uit in het natuurgebied, maar de boswachters worden er minder blij van. Het gaat namelijk om de late guldenroede en deze plant is een ware plaag in de Meiduinen. Oorspronkelijk komt de plant uit Noord-Amerika en hij verdringt langzamerhand allerlei soorten die hier van oorsprong voorkwamen. Dit vermindert de biodiversiteit, wat niet goed is voor de insecten, dieren en andere planten. In Europa wordt de late guldenroede dan ook gezien als ‘invasieve exoot’ waarbij het beleid is om verspreiding van de plant tegen te gaan.

Werkzaamheden

In januari starten werkzaamheden om guldenroede terug te dringen. Via worteluitlopers kunnen de planten zich namelijk snel uitbreiden. De wortels scheiden stoffen uit die de groei en ontwikkeling van andere planten belemmert. Daarom moet de guldenroede met wortel en al verwijderd worden. “De bovenste laag met alle wortels en zaden van deze planten begraven we in een diepe greppel, daarna schuiven we de sleuf dicht”, vertelt coördinator natuurbeheer Hermen van de Wardt. Na deze werkzaamheden is er altijd nazorg nodig: “Dankzij steun van onze vrijwilligers wordt het gebied in de gaten gehouden. Nieuwe uitschieters verwijderen we handmatig”.

Meiduinen

Natuurgebied de Meiduinen bij Ossendrecht kent een roerig verleden. Het natuurgebied bestond vroeger uit stuifduinen met bos. In de jaren ’80 van de vorige eeuw zijn deze afgegraven voor het winnen van zand en klei uit de Groeve Boudewijn. Het relict van de afgraving en steilrand van de Brabantse Wal is nog goed zichtbaar. Schoon grondwater sijpelt uit de steilrand en vormt stroomgeulen naar natte plekken. Bijzondere planten zoals moeraswolfsklauw kiemen op deze natte plekken. Veenmossen geven de eerste aanzet tot het herstel van het verdwenen veenlandschap van West Brabant. De komende tijd zet Natuurmonumenten in op herstel, bescherming en beleving van dit bijzondere gebied.

Miranda Fieret
Miranda Fieret