Ga direct naar inhoud
Nieuws

Bomen verwijderen voor waterveiligheid en meer natuurlijke overgangen

08 augustus 2023 | Sander Verwoerd

Natuurmonumenten start eind augustus, in samenwerking met waterschap Aa en Maas, met het verwijderen van overjarige populieren aan de teen van de dijk tussen Empel en Gewande. Het overgrote deel van deze bomen heeft het einde van hun levensduur bereikt. Het verwijderen van de bomen heeft namelijk een positief effect op de waterveiligheid en op de ecologische variëteit op en naast de dijk.

Koornwaard Maasdijk

Veilige en stevige dijken

Met de kap van de bomen wordt de waterveiligheid verbeterd. Bomen langs de dijk zorgen namelijk voor veel schaduw en bladval waardoor de kruidenrijke grasmat op de dijk zich slechter kan ontwikkelen. Daarnaast wordt het risico tot omvallen van de bomen en het afbreken van takken beperkt, alsook het risico op piping. Dit zijn kwelstroompjes langs de wortels die uit kunnen groeien tot een pijp, die invloed uit kan oefenen op de stabiliteit en de stevigheid van de dijk.

Een meer natuurlijke overgang in het landschap

Naast de positieve invloed op waterveiligheid, heeft het verwijderen van de bomen een positief effect op de ecologie in de betreffende gebieden. Er ontstaat straks een meer geleidelijke en natuurlijke overgang tussen de bloemrijke vegetatie op de dijk en de buitendijkse bomen. Dit komt doordat tussen de dijk en de bomen struiken zullen gaan groeien. Denk hierbij aan meidoorn en sleedoorn. Hiervan profiteren insecten, zoals vlinders en vogels. Daarnaast worden er nieuwe populieren geplant aan de andere kant van de aanwezige bosschages. Deze nieuwe bomen staan dadelijk op voldoende afstand van de dijk en hoeven niet meer weg. Sommige dode bomen, holle bomen en struiken blijven staan vanwege insecten en andere dieren die hierin leven.

Er is een ecologische quick scan uitgevoerd om te inventariseren wat de aanwezige flora en fauna op de locatie is en om te bepalen of er beschermde soorten aanwezig zijn. Met de kap van de bomen wordt rekening gehouden met aanwezige vleermuizen en vogels. De werkzaamheden duren tot eind september.

Informatieavond

Op woensdag 16 augustus 2023 om 19.30 uur houdt een boswachter van Natuurmonumenten samen met medewerkers Waterschap Aa en Maas een informatieavond in het veld om de plannen verder toe te lichten en om vragen te beantwoorden. Aanmelden voor deze avond kan via [email protected] door je naam en telefoonnummer te sturen. Je ontvangt dan meer informatie over deze avond, alsook de exacte locatie.

Voor overige vragen en/of opmerkingen over dit onderwerp kun je ook contact opnemen met Natuurmonumenten, via [email protected].

 

Sander Verwoerd
Sander Verwoerd