Ga direct naar inhoud
Nieuws

Natuurimpuls Korendijkse Slikken gereed

27 november 2018 | Chantal van Burg

Kranen, rupsdumpers, rijplaten, shovels en vrachtwagens. Deze machines waren hét beeld van de Korendijkse Slikken sinds juli dit jaar. De afgelopen maanden werkten Natuurmonumenten en aannemer Jaro hier hard aan een impuls van 90 hectare natuur en aan mogelijkheden om hier als bezoeker van te genieten. De machines zijn inmiddels uit het beeld verdwenen en de rust keert terug in het natuurgebied. Belangstellenden moeten nog even geduld hebben. Vanaf volgend jaar zomer, na het broedseizoen, zijn de wandelpaden in het gebied begaanbaar en toegankelijk. De natuur krijgt eerst de tijd om zelf aan het werk te gaan en het herstelde gebied te gaan ontdekken.

Korendijkse Slikken natuurimpuls

Meer doorbloeding in het gebied

En dat ontdekken gaat snel. Al tijdens de werkzaamheden waren grote zilverreigers in de nieuw gegraven kreekjes te vinden waar zij collectief op de visjes jaagden. Er is de afgelopen maanden veel werk verzet in het gebied. In het ruige deel van de Korendijkse Slikken is een flinke oppervlakte afgegraven met als doel openmaken van oude kreekrestanten en herstel van slikkige oevers. Op die manier krijgen vis en vogel weer toegang tot nieuwe leef- en eetgebieden. Er is een stuw aangelegd in de graslanden. Deze stuw zorgt ervoor dat het water langer vastgehouden wordt in het gebied, zodat er natte graslanden ontstaan die van belang zijn voor planten als fraai duizendguldenkruid en rode ogentroost. Ook watervogels en steltlopers als wintertaling en broedvogels als de grutto en de tureluur vinden hier hun voedsel- en broedgebied.

Lokale correspondent actief

Vrijwilliger en vogel- en gebiedskenner Gert Huijzers uit Goudswaard volgde de werkzaamheden op de voet. Hij vervulde tijdens het werk de rol van lokale correspondent en gaf belangstellenden via zijn Facebookpagina een kijkje achter de schermen. “Datgene wat Natuurmonumenten lange tijd alleen maar op tekening in gedachten had, wordt nu werkelijkheid. De werkzaamheden waren vooral gericht op het terugbrengen van de natuur die verloren is gegaan bij de afsluiting van het Haringvliet met de Haringvlietsluizen. Ik kom al zo’n 45 jaar in het gebied en heb het de afgelopen decennia zien verruigen. Dit is ook natuur, maar niet de natuur die past in een delta. Het was voor mij dan ook een geweldig moment om de geplagde oevers in het gebied weer vol te zien lopen. De Korendijkse Slikken staat weer in verbinding met het Haringvliet en de nieuw gegraven kreken en geulen zorgen voor vernatting van het gebied. Hier hebben vele planten- en diersoorten baat bij.”

Uitkijkterp, vernieuwde wandelpaden, uitkijk- en vogelkijkhut

Het gebied is ook beter toegankelijk gemaakt voor bezoekers en te beleven via een uitkijkterp, verhoogde wandelpaden en een uitkijk- en vogelkijkhut. Vanaf de uitkijkterp heb je een geweldig zicht op de weidsheid van het Haringvliet, 'de Punt' van de Korendijkse Slikken, de Beningerslikken en het Spui. De kijkhut en enkele stukken wandelpad zijn nog in aanbouw en worden volgend jaar na het broedseizoen afgerond. Omdat het gebied op dit moment slecht toegankelijk is door plekken met veel modder en dit onveilige situaties veroorzaakt, blijft het gebied dicht. Chantal van Burg, boswachter Communicatie en Beleven: “Wij geven de natuur nu eerst de tijd om zich te herstellen van de werkzaamheden. Wandelpaden moeten inklinken en begroeien en dieren moeten hun weg weer terugvinden. Vanaf volgend jaar zomer stellen we het gebied open en kan je naar hartenlust wandelen en genieten van de uitgestrekte en soortenrijke deltanatuur in de Korendijkse Slikken.”

Naar een dynamische delta

Op 15 november zijn de Haringvlietsluizen op een kier gegaan. Als voorbereiding hierop grepen ARK Natuurontwikkeling, Vogelbescherming Nederland, Natuurmonumenten, Sportvisserij Nederland, Staatsbosbeheer en het Wereld Natuur Fonds de kans aan om de ooit zo unieke deltanatuur van het Haringvliet weer nieuw leven in te blazen. De onmisbare financiële impuls voor het Droomfondsproject Haringvliet kwam van de Nationale Postcode Loterij en de provincie Zuid-Holland. Daarnaast droegen NL Delta en het Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard (SOHW) ook bij aan het natuurherstel en de recreatieve voorzieningen in de Korendijkse Slikken.

Chantal van Burg
Chantal van Burg

Boswachter Communicatie en beleven