Ga direct naar inhoud
Nieuws

Start natuurherstel in Korendijkse Slikken

26 juni 2018 | Chantal van Burg

Deze zomer start Natuurmonumenten met werkzaamheden in de Korendijkse Slikken in het kader van het Droomfondsproject Haringvliet. Een project waar wij samen met zes natuurorganisaties werken aan natuurherstel en aanleg van recreatieve voorzieningen rondom het Haringvliet. Hiermee bereiden we ons voor op 5 september, de dag dat de Haringvlietsluizen op een kier gaan.

Lepelaar

Vanaf half juli start het natuurherstel en het verbeteren van de recreatieve voorzieningen in de Korendijkse Slikken. Een aantal delen in het gebied richting de Haringvlietoever worden verlaagd om daarmee slikoevers te herstellen. Bezoekers kunnen hier straks ook meer van genieten. Zo komt er een nieuwe verhoogde wandelroute en komen er een nieuwe vogelkijkhut en nieuwe uitkijkterp. Daarnaast verruimen we de openstelling van het gebied. De werkzaamheden duren tot eind oktober 2018.

Aandacht voor bijzondere flora in het gebied

Ook bij het uitvoeren van natuurherstelprojecten is het van belang om zorgvuldig om te gaan met bijzondere flora en fauna in het gebied. Het is tevens een voorwaarde in de vergunning en ontheffing van de Wet Natuurbescherming. Dat geldt voor onder andere heemst, noordse woelmuis en zandhommel. Natuurmonumenten brengt voor de start van de werkzaamheden de groeiplaatsen en leefgebieden van bijzondere soorten nauwkeurig in kaart, zodat deze bij de uitvoering ontzien kunnen worden. Dat geldt ook voor de pas aangetroffen orchideeën. In juli vindt een inventarisatie naar bijzondere flora plaats in het gebied. Deze wordt opgenomen in het bestek. Dit doen we zelf met hulp van Hoekschewaards Landschap (HWL) en EIS. HWL en EIS inventariseren dan ook de zandhommel en argusvlinder.

Wandelen pas na werkzaamheden mogelijk

In verband met dit natuurherstel gaan de vernieuwde en huidige wandelroute, het ‘rondje Pit’,  pas na de werkzaamheden open. “Het rondje Pit zou per 1 juli weer open gaan, maar met de werkzaamheden die daar kort op volgen is dit niet haalbaar. Het is dus nog even wachten, maar dan kun je straks nog meer genieten van de Korendijkse Slikken met haar open, rijke en dynamische natuur aan het Haringvliet en het Spui”, aldus boswachter Chantal van Burg. “Met deze maatregelen brengen we de natuur, die verloren is gegaan bij de afsluiting met de Haringvlietsluizen, weer een beetje terug. En juist deze, unieke deltanatuur, is zo waardevol als paai-, broed- en opgroeigebied voor trekvissen en -vogels.

Naar een dynamische delta

Op 5 september 2018 gaan de Haringvlietsluizen op een kier. Die stap grijpen ARK Natuurontwikkeling, Vogelbescherming Nederland, Natuurmonumenten, Sportvisserij Nederland, Staatsbosbeheer en het Wereld Natuur Fonds aan om de ooit zo unieke deltanatuur van het Haringvliet weer nieuw leven in te blazen. De onmisbare financiële impuls voor het Droomfondsproject Haringvliet kwam van de provincie Zuid-Holland en de Nationale Postcode Loterij. Op 27 januari 2015 ontving de coalitie op het Goed Geld Gala 13,5 miljoen euro uit het Droomfonds van de Loterij.

Chantal van Burg
Chantal van Burg

Boswachter Communicatie en beleven