Ga direct naar inhoud
Nieuws

Werkzaamheden waterhuishouding Korendijkse Slikken

11 juli 2024 | Dionne Schouten-Heinrici

Binnenkort starten we met werkzaamheden in de Korendijkse Slikken om de waterhuishouding daar te verbeteren. Het doel hiervan is om het gebied geschikter te maken voor weidevogels.

tureluur

Aanleiding

Sinds 2005 gaat het bergafwaarts met de weidevogels en vestigen zich steeds minder aantallen op de Korendijkse Slikken. De afname van het aantal weidevogels is een algehele negatieve landelijke trend. Maar in het geval van de Korendijkse Slikken is er meer aan de hand. Op een aantal factoren kunnen we gelukkig bijsturen. We werken o.a. al aan het verbeteren van de graslandkwaliteit. Nu is het tijd voor het optimaliseren van de waterhuishouding. Denk daarbij aan het beter reguleren van het waterpeil, zodat we naar standen toe kunnen waar de vogels goed op gaan.

Het doel van de werkzaamheden is een aanzienlijke uitbreiding van het aantal territoria van weidevogels. De focus van de verbetering zal liggen op de ‘natte doelsoorten’ zoals de grutto, tureluur en zomertaling. Ook ‘droge doelsoorten’ zoals veldleeuwerik, kievit en scholekster zullen profiteren.

Wat gaan we doen in de Korendijkse Slikken?

De maatregelen zetten in op het verbeteren van de waterhuishouding in delen van het gebied die niet regulier verpacht zijn. In deze delen willen we vernatting en meer vasthouden van water. Allereerst is daarvoor een voorziening nodig om water in te laten zonder dat we afhankelijk zijn van waterstanden op het Haringvliet of van de wind. Daarnaast is het belangrijk dat de betrokken pachters geen last krijgen van dit water. We brengen daarom verbeteringen aan in het watersysteem. De percelen van de reguliere pachter worden geïsoleerd door het aanbrengen van dammen en krijgen een eigen watersysteem. Vervolgens kunnen we in de overige percelen de waterhuishouding beter regelen.

De Korendijkse Slikken is een groot gebied. De werkzaamheden vinden veelal/met name plaats in/rondom de bekade gorzen of binnen de zomerkade.

Wanneer vinden de werkzaamheden plaats?

De voorlopige planning is dat de werkzaamheden eind juli starten. Het een en ander is afhankelijk van de voorbereiding van de aannemer. Daarnaast is het van belang dat alle werkzaamheden het dichtst bij de dijk allereerst uitgevoerd worden in verband met het gesloten seizoen van het Waterschap en de daarbij behorende veiligheid. Voor 1 oktober moeten deze werkzaamheden gereed zijn. Daarna worden de overige werkzaamheden, zoals het aanbrengen van peilscheidingen en het realiseren van dammen, uitgevoerd. Tot en met oktober wordt er gewerkt in het gebied, waarna mogelijk nog afronding zal plaatsvinden in het voorjaar van 2025.

De Korendijkse Slikken blijft tijdens de werkzaamheden gewoon toegankelijk voor bezoek.

De werkzaamheden zijn mogelijk dankzij financiering van de Provincie Zuid-Holland.
 

Dionne Schouten
Dionne Schouten-Heinrici

Boswachter Communicatie en Beleven