Ga direct naar inhoud

Werk Instructie Kaarten (WIK)

Dit jaar heeft het onderwerp ‘iedereen moet gezond en veilig kunnen werken’ extra aandacht binnen Natuurmonumenten. Vanuit de wettelijke verantwoordelijkheid voor een gezonde en veilige werkomgeving is Natuurmonumenten verplicht om goede voorlichting en instructie te geven over het (vrijwilligers)werk dat gedaan moet worden. Een van de onderdelen is het gebruik maken van Werk Instructie Kaarten (WIK).

Veilig werken

Rechten en plichten

Binnen onze beheereenheid is collega Henk Steen ons aanspreekpunt als het gaat om veiligheid en gezondheid (V&G). Henk legt uit; 

“In het kader van V&G moet er goed werkoverleg plaatsvinden; dat is het recht voor de vrijwilligers die voor ons (gaan) werken en een plicht voor de begeleiders. Wordt dat niet goed gedaan, dan is dat zelfs strafbaar”.

In een goed werkoverleg komen de volgende punten aan de orde:

Doel: Welke werkzaamheden moeten er worden gedaan?

Hoe: Welk gereedschap/hulpmiddelen is nodig?

Resultaatbeschrijving: Wat wil je uiteindelijk bereiken?

Werkinstructie: Hoe wordt het werk uitgevoerd?

Aandachtspunten: Waar moet specifiek aan gedacht worden? Denk aan veiligheid en wetgeving

Al deze punten worden verwerkt in een WIK kaart. Het bevordert de bewustwording van de risico’s die je loopt en de maatregelen die je moet nemen om calamiteiten te voorkomen.  De vrijwilliger is verplicht de instructie van de begeleider op te volgen.

WIK als hulpmiddel voor werkoverleg en -uitleg

Omdat de begeleider verplicht is om een goede werk instructie te geven is de werkinstructiekaart een goed hulpmiddel en is het een bewijs hoe wij het hebben geregeld. Dit kan aangetoond worden naar derden (bijvoorbeeld bij een controle of bij een ongeval). Het brengt dus verplichtingen met zich mee, misschien klinkt dat wat negatief. Maar veilig & gezond werken en blijven vinden wij heel belangrijk en daar doen we het uiteindelijk voor!

Actueel en aanwezig

De informatie op de WIK dient altijd actueel te zijn. Want als er informatie niet klopt of ontbreekt, kan dat gevaar opleveren voor de vrijwilligers. De begeleider is verantwoordelijk voor het zorgdragen dat er een WIK op de werkplek komt. Daarnaast dient de begeleider instructie te geven om de WIK te raadplegen voorafgaand aan de werkzaamheden. De WIK moet dus altijd aanwezig zijn op de werkplek.

Gezond en veilig

De komende tijd krijgen de begeleiders uitleg over de WIK en gaan we er samen voor zorgen dat op elke werklocatie een volledig ingevulde WIK aanwezig zal zijn. Op de werkplek zal vervolgens aan de vrijwilligers een uitleg komen over de WIK die daar van toepassing is. We verwachten dat dit mede zal bijdragen aan het gezond en veilig vrijwilligerswerk doen bij Natuurmonumenten.

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid