Ga direct naar inhoud
Nieuws

Bosmaatregelen op Oud Groevenbeek

26 augustus 2021 | Inge van Kampen

Natuurmonumenten is op en rond Oud Groevenbeek gestart met bosmaatregelen. Die gaan tot januari duren. We begrijpen goed dat deze maatregelen vragen kunnen oproepen en niet altijd prettig zijn om te zien. Daarom proberen we tijdens de werkzaamheden zo goed mogelijk uit te leggen wat we doen, met welk doel we dit doen en waarom nu.

Oud Groevenbeek

Boswerkzaamheden op Oud Groevenbeek: Wat, waarom en waarom nu?Natuurmonumenten is op Oud Groevenbeek gestart met boswerkzaamheden. Die duren tot eind januari. We begrijpen goed dat deze werkzaamheden vragen kunnen oproepen. Daarom proberen we zo helder mogelijk uit te leggen wat we doen, met welk doel we dit doen en waarom nu.Meer inheems

Kevers, vlinders, vogels. Ze voelen zich het meeste thuis op zogenoemde inheemse boomsoorten, soorten die in Nederland van oudsher van nature voorkomen. In de bossen rond Oud-Groevenbeek vind je veel douglassen en lariksen. Dit zijn uitheemse boomsoorten die behoorlijk groot worden. Doordat ze zoveel licht wegnemen, krijgen jonge -inheemse- bomen in de buurt te weinig kans om op  te kunnen groeien.Open plekken

Door middel van nieuwe open plekken, creëert Natuurmonumenten lucht en licht. En haalt op een aantal plekken vooral grote douglassen en lariksen weg. Sommige dikke rechte stammen worden met zorg omgelegd en het bos uitgesleept. Zo houden we schade aan de gewenste inheemse soorten beperkt. We laten expres boomkruinen en kleinere bomen in het bos achter, zodat zich daar waardevol dood hout kan vormen. Daar zijn kleine bosdieren, paddenstoelen en vele insecten namelijk gek op.Goed vooronderzoek

Uiteraard hebben we ook goed vooronderzoek gedaan.  We laten burchten, nesten en holen met rust en letten er goed op dat bomen op gewezen plaatsen vallen, zodat de omliggende begroeiing zo min mogelijk schade oploopt. Ook de grafheuvels worden tijdens de werkzaamheden uiteraard ontzien.Urgentie

De natuur op de Veluwe staat onder druk. Door verdroging, stikstofneerslag en verzuring is de kruidenrijkdom van de bossen sterk afgenomen, en daarmee ook de rijkdom aan insecten en vogels. Uitheemse boomsoorten als lariksen en douglassen dragen hieraan bij; ze overschaduwen letterlijk de groei van jonge bomen of vormen een dik pakket naalden waar jonge beuken en eiken, kruiden en bloemen niet meer doorheen kunnen groeien.

Ons doel

Daarom voeren we nu, honderdzeventig jaar na de eerste aanleg van Oud Groevenbeek, deze boswerkzaamheden uit. We willen dat er een sterk en natuurlijk bos ontstaat met een mooie afwisseling van soorten en leeftijden. Daarmee willen we het oude cultuurhistorische karakter van dit landgoed versterken en haar oorspronkelijke rijkdom aan diersoorten zoveel mogelijk teruggeven.Standpunt

Natuurmonumenten heeft een helder standpunt over bomen, bos en bomenkap.  Daarbinnen zijn natuur- of cultuurhistorische waarden vrijwel zonder uitzondering het uitgangspunt. Productie van hout is nooit een doel en houtoogst hooguit een bijproduct van natuurbeheer. Wanneer  Natuurmonumenten in een bos minder zaagt dan twintig procent van de natuurlijke bijgroei, dan is herplant niet nodig. Het bos zorgt daar zelf voor. In andere gevallen (Natura 2000-gebieden uitgezonderd) zorgt Natuurmonumenten voor herplant.

Inge van Kampen